ปิดแคมเปญรณรงค์

เปลี่ยนแปลงเวลาอารีน่าของเกม Yokai Saga

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 94 คน


เนื่องจาก Yokai Saga เปิดให้บริการที่ไทยเป็นชาติแรก ทำให้ระบบหลายๆอย่างถูกทดสอบในการเล่นจริงของผู้เล่นเอง เช่น ระบบอารีน่า จากเดิมเวลานับคะแนนของอารีน่าจะมีอยู่ 2 ช่วงเวลาคือ 02.00 น. และ 14.00 น.

วันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงระบบต่างๆภายในตัวเกมและระบบอารีน่าก็เช่นเดียวกันมีการปรับเวลาเพิ่มจาก 2 ช่วงเป็น 4 ช่วงเวลาได้แก่ 04.00 / 11.00 / 16.00 และ 23.00 ตามลำดับ

ในส่วนนี้คิดว่าเวลาดังกล่าวบางส่วนไม่สมเหตุุสมผลต่อผู้เล่นไทยส่วนใหญ่ เพราะ ผู้เล่นส่วนมากเป็นวัยทำงานหรือวัยเรียนการอดหลับอดนอนเพื่อรออารีน่าในช่วงเวลา 04.00 นั้นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้เล่นในระยะยาว

ส่วนตัวแล้วคิดว่าการเพิ่มช่วงเวลาอารีน่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรจะเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม
ผมคิดว่ารอบสุุดท้ายของแต่ละวันอยู่ที่ 23.00 หรือ 24.00 น่าจะเหมาะสมที่สุด

อยากให้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ 

0068Apiwat กำลังรอให้คุณช่วย

Apiwat Charoenkong อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Netmarble Thailand: เปลี่ยนแปลงเวลาอารีน่าของเกม Yokai Saga» คุณสามารถร่วมกับ Apiwat และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 93 คน ได้แล้วตอนนี้เลย