Doğrulanmış başarı

Nestle işçilerinin işe iadeleri onaylansın!

Bu kampanya 523 destekçi ile değişim yarattı!


Nestle gıda fabrikasında çalışırken, 1 Temmuz 2014 tarihinde hiçbir sebep gösterilmeden işten atıldık. 10 aydır 23 arkadaşımızla birlikte tekrar işbaşı yapabilmek için mücadele ediyoruz. Ülkemiz mahkemeleri haksız yere işten atıldığımızı ve işe iade edilmemiz gerektiğine hükmetti.

Bugün gelinen noktada arkadaşlarımızın yerel mahkemede işe iade davaları sonuçlandı, hepsine işe iade kararı verildi ve Nestle sendikal tazminata mahkum edildi. Bugüne kadar 5 arkadaşımız Nestle’nin mahkeme kararına göre verdiği parayı kabul ederek aramızdan ayrıldı. Geride kalan 23 arkadaşımız işe iadeden başka hiçbir teklifi kabul etmiyor.

Aslında arkadaşlarımızın söylediği şudur, biz 1 Temmuz 2014 tarihinde hiçbir suçumuz yokken ve hiçbir gerekçe gösterilmeden kapının önüne konulduk, bugünse haklılığımız hem kamuoyu vicdanında hem de hukuksal olarak ispatlandı. Bu sebeplerle bugün biz işimize dönmek istiyorsak dönelim, işimize dönmek istemiyorsak verilecek paketi alalım. Bu tercihi Nestle yöneticileri değil biz yapalım, bizim incinen onurumuz ancak bu şekilde tamir edilebilir.

20 Nisan 2015 tarihinde AÇLIK GREVİNE başladık. Tekrar işbaşı yapana kadar mücadelemiz devam edecek. Bütün emek dostlarının desteğini bekliyoruz. 

İşten Atılan Nestle İşçileriBugün CHP Bursa Örgütü imzanı bekliyor!

CHP Bursa Örgütü bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Nestle işçilerinin işe iadeleri onaylansın! @nestledamak @NestlePure_Life». CHP Bursa Örgütü ve imza atan diğer 522 kişiye katıl.