Victory

Redd Åpen Barnehage på Nesodden (Berger/Fagerstand)

This petition made change with 119 supporters!


Frivillighetssentralen har meddelt at de vil avvikle "Åpen barnehage" på Berger og Fagerstrand 23. juni i år. “Åpen barnehage” er i dag et lavterskeltilbud for småbarnsforeldre som av mange ulike årsaker ikke har barnehageplass. Det vil være et tap om dette tilbudet ikke videreføres. Vi håper kommunen kan bidra til å videreføre ordningen slik den er i dag. Bare siden september 2014 har mer enn 150 ulike barn vært innom lokalene i klubbhuset på Berger. De siste tre månedene har det totalt vært besøk av 765 barn i “Åpen barnehage” på Berger, som gir et gjennomsnitt på 13,9 barn hver dag barnehagen har vært åpen. På Fagerstrand har 36 ulike barn vært innom siden september 2014. Samlet sett viser dette at behovet for en åpen barnehage er stort. "Åpen barnehage" gir småbarn nyttig kontakt med andre barn og ekstra stimuli i hverdagen. “Åpen barnehage” er også en viktig forberedelse før oppstart i barnehage, og foreldrene bestemmer selv hvor mye man vil benytte seg av tilbudet. “Åpen barnehage” er også et gode for foreldrene. Det er en fin arena som gir mulighet for å snakke med andre voksne mennesker og bidrar til at en krevende periode, som småbarnsfasen kan være til tider, blir enklere. Flere av de som benytter seg tilbudet er også av utenlandsk opprinnelse og tilbudet kan i så måte bidra til deres integrering i kommunen. Barna lærer norske ord og foreldrene blir kjent med norske foreldre. Kostnadene for en åpen barnehage er også vesentlig mindre enn kommunale og ikke-kommunale "vanlig" barnehager og inkluderer stort sett kun leie av lokaler og kostnad for pedagogisk leder. For de som av ulike grunner ikke har barnehageplass, håper vi kommunen ser hvor viktig tilbudet om “Åpen barnehage” er og bidrar til å videreføre driften av ordningen slik den er i dag. REDD ÅPEN BARNEHAGE PÅ NESODDEN!


Today: Peter is counting on you

Peter Samuel needs your help with “Nesodden Kommune, Nina Sandberg: Redd Åpen Barnehage på Nesodden (Berger/Fagerstand)”. Join Peter and 118 supporters today.