Nesin Vakfı'nın Hesaplarındaki Blokeyi Kaldırın

Nesin Vakfı'nın Hesaplarındaki Blokeyi Kaldırın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.
75.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
İstanbul Valiliği tarafına Sema Karaoğlu bu kampanyayı başlattı

Nesin Vakfı 1973 yılında kurulmuş 3-11 yaş arasında okuma imkanı olmayan çocuklara bu imkanı sağlayan bir vakıftır. Vakıf çocuklara bir yurt ortamı değil aile ortamı sunar. Burada kalan çocuklar vakfın imkanları ile çevredeki devlet okullarına ya da özel okullara giderler, kalan zamanlarında da hobilerine vakit ayıracak olanaklar sağlanır. Adeta köy enstitülerinin kocaman bir ailede vücut almış şeklidir. Çocuklar 7/24 buradadır. Zaman zaman ailelerini görmeye giderler. 

Vakıf 2017 yılında sosyal medyadan “Artık 14 Dönüme Sığmıyoruz” diyerek bitişiklerindeki arazinin satılığa çıktığını belirtmiş ve buna talip oldukları belirtmişlerdir. İnsanların özgür iradeleriyle yaptıkları bağışlar, vakfın birikimleri ve vakıf yetkililerinin de katkılarıyla vakfın bitişiğindeki 8 dönümlük arazi satın alınmıştır. 

İstanbul Valiliği'ne, bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü bunu kendince usulsüz bulmuş ve “izinsiz tardım toplama çağrısı” olarak değerlendirmiştir. Bu gerekçeyle vakfın hesaplarına bloke koymuştur! Bloke konulan hesaplar sadece bağış hesapları değil, bu araziyi almak için de kullanılan kira ve telif gibi başkaca gelirlerin de yattığı hesaplardır.  

Oysa Anayasaya göre sadece Nesin Vakfı değil tüm vakflar kuruldukları andan itibaren bağış kabul etme haklarına sahiptirler. Dolayısıyla kendi sosyal medya ve diğer kanallarından projelerini, yapmak istediklerini açıklama ve bunlar için gelen şartlı veya şartsız bağışları kabul etme hakları vardır, bunun için herhangi bir engel de yoktur. Yani hukuka aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir.

Valilik hem araziyi hem de gelen bağış tutarını NESİN VAKFI'ndan alıp hazineye devredeceğini ve idarecilere de para cezası verileceğini söylemektedir. Nesin Vakfı yarım yüz yıldır faaliyetlerini sürdürmekte, çocuklara yuva olmakta; onlarca çocuğu ve projesiyle halkının yanında toplumumuzun yararına çalışmaktadır. Bu sebeple bir an önce vakfı sıkıntıya sokan bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

Not: Bu imza kampanyası bireysel bir girişimdir. Hiçbir kurumla bağlantılı değildir. Metin imzaladıktan sonra çıkan pencerede, kampanyanın daha çok kişe ulaşması için ..X.. tutar katkı yapmak ister misin? sorunun bu imza kampanyası veya Nesin Vakfı'yla ilgisi yoktur. Soru doğrudan Change.org platformun bir uygulaması olarak otomatik olarak çıkmaktadır.

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.
75.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.