Only Juctice for a Rape Victim is Bringing New Law to Hang The Rapist in Nepal

Only Juctice for a Rape Victim is Bringing New Law to Hang The Rapist in Nepal

83 have signed. Let’s get to 100!
Started
Petition to
Nepalese citizen and

Why this petition matters

देशमा अहिले छोरी चेली को दिन्दिनै बलात्कार जस्ता दुखदायी र अमानविय घाटना भैरहेका छन | यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो देश नेपालमा उपयुक्त नियम कानून नहुनु हो | ससाना नानी देखी लिगेर सबै उमेर वर्ग का नारिमाथी हुने अन्याय विरुद्ध आवाज उठ|उने समय आएको छ | अहिले नभए कहिले ? ? ? ? ? ? 

83 have signed. Let’s get to 100!