NEI til oppfordring til vold! NEI til hatefulle ytringer! NEI til krigspropaganda! av P

NEI til oppfordring til vold! NEI til hatefulle ytringer! NEI til krigspropaganda! av P

Started
August 22, 2022
Signatures: 5,610Next Goal: 7,500
Support now

Why this petition matters

Started by Michael Tesfay

festivalen er hate spredning, krig forberedelse og samle penger til diktatoren som er i Eritrea. 

Her kommer propagandister fra diktatoren i Eritrea til Norge. Deres mål er å pynte diktatoren som er i Etitrea og samle penger for ham. Vi må stå på til å  avsløre dem og deres støttespillere i Norge. Norge er ikke et land til diktatorens propagandistene verken til støttespillerne.

Diktatoren i Eritrea prøver å arrangere festivaler i forskjellige land i Europa gjennom en propagandistgruppe. Og hovedformålet med festivalene er å samle inn penger, spre hat og vise støtte til diktatoren i Eritrea. Dessuten vil diktatoren spre frykt blant eritreiske miljø i diasporaen. Imidlertid har eritreiske opposisjonsbevegelser, i samarbeid med europeiske politikere og andre interesserte individer, lykkes med å stoppe festivalene i Sverige, Nederland og Tyskland.
Propagandistgruppen til diktatoren er i ferd med å arrangere festival i Norge med samme formål å samle inn penger til diktatoren i Eritrea og terrorisere regimemotstanderne i Norge. Derfor ber vi, eritreere i Norge, om hjelp både fra regjeringen og folket i Norge for å stoppe eventuelle festivaler av diktatoren på Norges jord.
Hovedmålet med dette begjæring er derfor å stoppe denne festivalen, som etter planen skal arrangeres i Oslo 3. september. Vi ønsker at hver enkelt som støtter demokratiet skal signere denne begjæring og vise støtte for å stoppe festivalen.
Takk!

ሽፍታ ስርዓት ህግደፍ ካብ ሃገርና ኤርትራ ከም ንስደድ ጌሩ ሎሚ ከኣ ናብዚ ተሰዲድና ንነብረሉ ዘለና ዓዲ መጺኡ ጽልኢ ክነዝሕ፤ ናይ ኩናት ጎስጋስ ከካይድ፤ ገንዘብ ክእክብ ኣይነፍቅድን::

Support now
Signatures: 5,610Next Goal: 7,500
Support now