Petition Closed

Midden februari wordt verwacht dat een nieuw fietsreglement in voege zal treden van Staatssecretaris van Mobiliteit Melchior Wathelet. Dit reglement voorziet dat fietsers door het rode licht mogen rijden bij bepaalde kruispunten, wanneer dit staat aangegeven met een nieuw verkeersbord. Wij vinden deze regeling echter allesbehalve verantwoord, en eerder een gevaar voor de fietsers in het verkeer.

Wij zeggen dan ook NEEN tegen dit nieuw reglement, en eisen dat deze onmiddellijk wordt ingetrokken, om te voorkomen dat er onnodig extra slachtoffers vallen in het verkeer, waarbij vooral kinderen en jongeren zich in de voornaamste gevarengroep bevinden. Wij stellen deze eis omwille van volgende redenen:

1. Kinderen worden reeds op jonge leeftijd aangeleerd dat “rood” gelijk staat met stoppen en dat men pas mag oversteken bij “groen”. Een kind is nog niet in staat om verkeersborden te interpreteren die hierop een uitzondering maken, en dan in te schatten of het inderdaad veilig is om over te steken op dat moment. Dit leidt enkel tot onnodige verwarring, waarbij een kind zich in een levensgevaarlijke verkeerssituatie kan, en zal, begeven.

2. Er wordt beweerd dat deze borden enkel op "uitzonderlijke" plaatsen zullen worden geplaatst, waar fietsen enkel rechtsaf moeten slaan of rechtdoor rijden zonder een straat over te steken. Hoewel we hopen dat het hier inderdaad bij beperkt zou blijven, is dat lang niet zeker. De beslissing van de plaatsen die deze uitzondering toegepast krijgen, ligt bij de gemeenten. De ervaring heeft intussen geleerd dat de overheid en gemeenten niet altijd de meest snuggere verkeerssituaties creëren, zoals bv. in Antwerpen bij de Rooseveltplaats een bijzonder chaotische, en bijgevolg levensgevaarlijke, situatie is gecreëerd voor zowel fietsers als automobilisten. Fietsers zijn zwakke weggebruikers, en een aanrijding met een auto kan vaak fataal aflopen of blijvende letsels veroorzaken. Om die reden staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker centraal, en deze veiligheid komt in het gedrang door al deze uitzonderingsregels.

3.  Het verkeerslicht aan de rechterkant is wat telt. Als een fietser er voorbij kan zonder enige vorm van gevaar, dient dat licht LINKS van het fietspad komen te staan, of het fietspad RECHTS van het licht lopen. Dan is er GEEN nood aan nog maar eens een uitzonderingsregel en nog maar eens een verkeersbord.

4. Fietsers dienen geen rijexamen af te leggen en hebben nooit de verkeersregels moeten leren, behalve als kind op school. Talloze fietsers tonen ook hedendaags roekeloos rijgedrag in het verkeer, door vaak in de verkeerde richting te rijden, auto’s de pas af te snijden bij het oversteken, en zonder (voldoende) licht te rijden ’s nachts. Iedereen die zich geregeld in het verkeer begeeft zal hiervan kunnen getuigen. Dit roekeloze en levensgevaarlijke rijgedrag zal echter nog verder in de hand worden gewerkt door fietsers toe te laten door het rode licht te rijden of de ganse rijbaan in beslag te nemen (met de zogenaamde "fietsstraten"). Fietsers dienen te worden aangespoord op verantwoord rijgedrag, maar deze regeling zal een tegenovergesteld effect veroorzaken.

5. Er is een ware wildgroei aan verkeersborden op de Belgische wegen, die niet omgekeerd evenredig is met het aantal verkeersongevallen. Weerom een nieuw verkeersbord toevoegen zal de situatie dus niet verbeteren, maar enkel nog ingewikkelder maken. Bovendien moeten fietsers geen rijexamen afleggen, zoals aangegeven in punt 4, en zijn zij ook niet geneigd om de verkeersborden in het oog te houden en op te volgen.

Kortom, het nieuwe fietsreglement zal de zwakke weggebruiker enkel nog meer in het gevaar brengen. Het is dan ook geenszins logisch te verwachten dat deze regeling een “vlotter verkeer” zal opleveren, aangezien de meeste verkeersopstoppingen worden veroorzaakt door een teveel aan auto’s en niet door fietsers op de baan. Het verhoogde gevaar dat deze regeling met zich meebrengt, zal echter ook het aantal ongevallen verhogen, en bijgevolg dus onvermijdelijk nieuwe opstoppingen en files veroorzaken. Het verbaast ons dan ook sterk dat de Fietsersbond positief instemt, en het “onnodig tijd verliezen aan het rode licht” boven de veiligheid van de fietser stelt.

Als de Fietsersbond geen gezond verstand aan boord kan leggen, dan doen wij het! Teken daarom dus deze petitie, ongeacht of u zich met de fiets, de wagen, het openbaar vervoer of te voet in het verkeer begeeft! Want wij wensen geen verkeersslachtoffers op ons geweten te hebben!

Letter to
NEEN tegen de regeling die fietsers toelaat bij rood licht door te rijden!
Ik heb zonet deze petitie ondertekend: NEEN tegen de regeling die fietsers toelaat bij rood licht door te rijden!.

----------------
Fietsers door het rode licht laten rijden is levensgevaarlijk!

Midden februari wordt verwacht dat een nieuw fietsreglement in voege zal treden van Staatssecretaris van Mobiliteit Melchior Wathelet. Dit reglement voorziet dat fietsers door het rode licht mogen rijden bij bepaalde kruispunten, wanneer dit staat aangegeven met een nieuw verkeersbord. Wij vinden deze regeling echter allesbehalve verantwoord, en eerder een gevaar voor de fietsers in het verkeer.

Wij zeggen dan ook NEEN tegen dit nieuw reglement, en eisen dat deze onmiddellijk wordt ingetrokken, om te voorkomen dat er onnodig extra slachtoffers vallen in het verkeer, waarbij vooral kinderen en jongeren zich in de voornaamste gevarengroep bevinden. Wij stellen deze eis omwille van volgende redenen:

1. Kinderen worden reeds op jonge leeftijd aangeleerd dat “rood” gelijk staat met stoppen en dat men pas mag oversteken bij “groen”. Een kind is nog niet in staat om verkeersborden te interpreteren die hierop een uitzondering maken, en dan in te schatten of het inderdaad veilig is om over te steken op dat moment. Dit leidt enkel tot onnodige verwarring, waarbij een kind zich in een levensgevaarlijke verkeerssituatie kan, en zal, begeven.

2. Er wordt beweerd dat deze borden enkel op "uitzonderlijke" plaatsen zullen worden geplaatst, waar fietsen enkel rechtsaf moeten slaan of rechtdoor rijden zonder een straat over te steken. Hoewel we hopen dat het hier inderdaad bij beperkt zou blijven, is dat lang niet zeker. De beslissing van de plaatsen die deze uitzondering toegepast krijgen, ligt bij de gemeenten. De ervaring heeft intussen geleerd dat de overheid en gemeenten niet altijd de meest snuggere verkeerssituaties creëren, zoals bv. in Antwerpen bij de Rooseveltplaats een bijzonder chaotische, en bijgevolg levensgevaarlijke, situatie is gecreëerd voor zowel fietsers als automobilisten. Fietsers zijn zwakke weggebruikers, en een aanrijding met een auto kan vaak fataal aflopen of blijvende letsels veroorzaken. Om die reden staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker centraal, en deze veiligheid komt in het gedrang door al deze uitzonderingsregels.

3. Het verkeerslicht aan de rechterkant is wat telt. Als een fietser er voorbij kan zonder enige vorm van gevaar, dient dat licht LINKS van het fietspad komen te staan, of het fietspad RECHTS van het licht lopen. Dan is er GEEN nood aan nog maar eens een uitzonderingsregel en nog maar eens een verkeersbord.

4. Fietsers dienen geen rijexamen af te leggen en hebben nooit de verkeersregels moeten leren, behalve als kind op school. Talloze fietsers tonen ook hedendaags roekeloos rijgedrag in het verkeer, door vaak in de verkeerde richting te rijden, auto’s de pas af te snijden bij het oversteken, en zonder (voldoende) licht te rijden ’s nachts. Iedereen die zich geregeld in het verkeer begeeft zal hiervan kunnen getuigen. Dit roekeloze en levensgevaarlijke rijgedrag zal echter nog verder in de hand worden gewerkt door fietsers toe te laten door het rode licht te rijden of de ganse rijbaan in beslag te nemen (met de zogenaamde "fietsstraten"). Fietsers dienen te worden aangespoord op verantwoord rijgedrag, maar deze regeling zal een tegenovergesteld effect veroorzaken.

5. Er is een ware wildgroei aan verkeersborden op de Belgische wegen, die niet omgekeerd evenredig is met het aantal verkeersongevallen. Weerom een nieuw verkeersbord toevoegen zal de situatie dus niet verbeteren, maar enkel nog ingewikkelder maken. Bovendien moeten fietsers geen rijexamen afleggen, zoals aangegeven in punt 4, en zijn zij ook niet geneigd om de verkeersborden in het oog te houden en op te volgen.

Kortom, het nieuwe fietsreglement zal de zwakke weggebruiker enkel nog meer in het gevaar brengen. Het is dan ook geenszins logisch te verwachten dat deze regeling een “vlotter verkeer” zal opleveren, aangezien de meeste verkeersopstoppingen worden veroorzaakt door een teveel aan auto’s en niet door fietsers op de baan. Het verhoogde gevaar dat deze regeling met zich meebrengt, zal echter ook het aantal ongevallen verhogen, en bijgevolg dus onvermijdelijk nieuwe opstoppingen en files veroorzaken. Het verbaast ons dan ook sterk dat de Fietsersbond positief instemt, en het “onnodig tijd verliezen aan het rode licht” boven de veiligheid van de fietser stelt.

Als de Fietsersbond geen gezond verstand aan boord kan leggen, dan doen wij het! Teken daarom dus deze petitie, ongeacht of u zich met de fiets, de wagen, het openbaar vervoer of te voet in het verkeer begeeft! Want wij wensen geen verkeersslachtoffers op ons geweten te hebben!
----------------

Teken jij ook even deze petitie?

Alvast bedankt,