Curtcircuit en les compres alimentàries. Per potenciar el mercat curt a Catalunya

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


Que el govern destina entre 2000 i 3000 milions d euros al any en compres de menjar al extrager