Free Exarchia! # Ελευθερία για την Εξάρχεια!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.


Ελληνικά / English / Deutsch --->>


Ελευθερία για την Εξάρχεια!

Αμέσως μετά τη νίκη της στις εκλογές του Ιουλίου του 2019, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε εκστρατεία εκφοβισμού στα Εξάρχεια: διαρκής παρουσία ΜΑΤ, αδικαιολόγητοι έλεγχοι σε κατοίκους και τουρίστες, προσαγωγές, σωματική βία και συχνή ρίψη δακρυγόνων. Η αστυνομία έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να καθαρίσει τη γειτονιά από „τη σκόνη και τα σκουπίδια“. Με αυτόν τον χαρακτηρισμό εννοεί τους μετανάστες, αναρχικούς και γενικά όσους δεν ταιριάζουν στη δεξιά κοσμοθεωρία της κυβέρνησης. Οι καταλήψεις οφείλουν να εγκαταλειφθούν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου – αλλιώς, θα εκκενωθούν δια της βίας. Τα κτίρια υπό κατάληψη όμως, καθώς και πολλά άλλα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, ήταν για χρόνια άδεια και αποτελούσαν σύμβολο της παρακμής της πρωτεύουσας μέχρι που ξεκίνησε, πριν από περίπου δυο δεκαετίες, η αναγέννηση της γειτονιάς από εναλλακτικές ομάδες.

Οι εναλλακτικές πρωτοβουλίες μεταμόρφωσαν τα Εξάρχεια σε ένα μοναδικό πείραμα πόλης, γεμάτο αυτοδιαχειριζόμενες δομές, αλληλέγγυα δίκτυα και λειτουργικούς χώρους διαμονής και στήριξης μεταναστών. Τα τελευταία χρόνια πολλοί κάτοικοι, και ιδιαίτερα οι νέοι, εγκαταλείπουν την Αθήνα μιας και οι εκάστοτε κυβερνήσεις προτιμούν να επενδύουν στη δημιουργία δρόμων παρά σε παιδικές χαρές, χώρους πρασίνου και ποδηλατόδρομους που θα προσέλκυαν τους νέους. Σε αντίθεση με αυτή την εικόνα εγκατάλειψης, η ζωή στα Εξάρχεια ανθίζει. Τα Εξάρχεια αποτελούν πλέον, μετά την Ακρόπολη, έναν από τους μεγαλύτερους πόλους έλξης όσων επισκέπτονται την πρωτεύουσα. Οι εκατοντάδες καφετέριες, κλαμπ και ταβέρνες προσφέρουν σημαντικά στον πολιτισμό και την οικονομία του τόπου μας. Παράλληλα, τα Εξάρχεια είναι ένα επίκεντρο καινοτομίας στην Ελλάδα, με τις περισσότερες Start-Up επιχειρήσεις ανά κάτοικο. Αυτές οι εξελίξεις βέβαια έχουν επιφέρει και τη δραματική αύξηση τιμών στα ακίνητα της περιοχής.

Η επιτυχία των Εξαρχείων θα έπρεπε να αποτελεί πηγή χαράς και περηφάνειας για την κάθε κυβέρνηση, όπως και υπόδειγμα ανάπτυξης για άλλες συνοικίες της Αθήνας. Δυστυχώς όμως η λάμψη των Εξαρχείων φοβίζει τη δεξιά κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, η οικονομική ελίτ επιθυμεί να δρέψει πλέον η ίδια τους καρπούς της ανάπτυξης της περιοχής, με τη μορφή επικερδών συναλλαγών. Για να εκδιωχθούν οι εναλλακτικοί κάτοικοι της περιοχής, προβάλεται το πρόσχημα της εγκληματικότητας και του εμπορίου ναρκωτικών ώστε να δικαιολογηθεί η έντονη αστυνομική παρουσία στο χώρο. Στην πραγματικότητα, τα Εξάρχεια ήταν για χρόνια μια από τις ασφαλέστερες περιοχές της Αθήνας. Το εμπόριο ναρκωτικών εδραιώθηκε στην περιοχή όταν οι έμποροι εκδιώχθηκαν στοχοθετημένα από άλλα μέρη της Αθήνας ώστε να εγκατασταθούν στα Εξάρχεια. Υπάρχουν ταυτόχρονα και πολλές μαρτυρίες που καταδεικνύουν την συνεργασία μεταξύ αστυνομίας και ναρκεμπόρων. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τον υψηλότερο δείκτη διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ενωση και, σε παγκόσμιο επίπεδο, κατατάσσεται πίσω από τη Μαλαισία και τη Ναμίμπια. Τα ιδιωτικά ΜΜΕ διαδίδουν περαιτερω τον μύθο των εγκληματικών Εξαρχείων και χρησιμεύουν στην κυβέρνηση ως δικαιολογία για την αστυνομική ασυδοσία και την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή.

Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής θα είναι το αναμενόμενο: την προγραμματισμένη εκκένωση των καταλήψεων και τη διαρκή τρομοκράτηση των κατοίκων από την αστυνομία θα ακολουθήσει το κλείσιμο των εναλλακτικών πρωτοβουλιών και κέντρων και τα Εξάρχεια θα μετατραπούν σε μια βαρετή, άνευ σημασίας περιοχή, που, στην καλύτερη περίπτωση, θα παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο για τουρίστες AirBnb και κατόχους Golden Visa.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει την επιθετική πολιτική της απέναντι στη συνοικία και τους κατοίκους της και να βελτιώσει την ασφάλεια και ποιότητα ζωής αποσύροντας άμεσα την αποπνικτική αστυνομική παρουσία από τα Εξάρχεια. Επιπλέον, ζητάμε να διεξαχθεί δημοσκόπηση στην περιοχή ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι την άποψη τους για τη δράση της κυβέρνησης.

----------------------------------------------------------------------

Free Exarchia!

Straight after the election in July 2019, the new Greek government "Nea Demokratia" began to terrorize the world-famous Athens district of Exarchia. There is a permanent presence of riot cops, residents and tourists are arbitrarily harassed, beaten or arrested, the area with tear gas covered. The government's announcement is to clean the neighborhood of "garbage and rubbish", meaning explicitly migrants, anarchists and other alternative people who do not fit into the right-wing world view of the government. By December 5, an ultimatum ends, whereby all occupied houses should be given up voluntarily, otherwise the violent eviction takes place. For many decades, these occupations, like many other buildings in the center of Athens, were empty and symbolic of the decline of the capital, until the turn of the millennium began to restructure the neighborhood through the alternative scene.

This made Exarchia a unique urban experiment in the world, with self-governing structures, solidarity communities, housing and functioning infrastructure for migrants. While in other districts especially young people moved abroad and the population is aging, the government has no other ideas, than to asphalt roads while lacking playgrounds, parks, bike lanes, and much else. Only Exarchia opposed and it is now the main tourist attraction in the capital after the Acropolis, over a hundred cafes, clubs and taverns are a major cultural and economic factor. Exarchia became the innovation center of Greece, with the most start ups per inhabitant. As a result, Exarchia has also experienced one of the country's largest increases in real estate prices.

This success should be a reason for every government to rejoice, and a role model for the development of other neighborhoods. But not in Greece: one the one hand it is precisely this success and its radiance that frightens the right-wing government and the elites, and on the other hand they want to reap the fruits of success themselves, as a result of lucrative real estate transactions. To evict the alternative residents, a reason was created for police attacks on the neighborhood: alleged crime and drug trafficking. In fact, Exarchia was one of the safest areas of the capital for years without any police presence, and a drug scene began to settle as the dealers were deliberately chased away by the police from other places in the city and sent to Exarchia. At the same time, there are numerous reports of police and drug mafia cooperation, which is not surprising in a state ranked last on the EU corruption index and somewhere behind Malaysia or Namibia by global standards. The lie of criminal exarchia is spread in all private media and serves the government day by day as a legitimation basis for constitutional breaches and human rights violations in the neighborhood.

The result is foreseeable: with the planned eviction of all occupations and the continuing police terror against the population, the closure of cafes and cultural sites will go hand in hand and Exarchia will inevitably be transformed into a boring, insignificant neighborhood, best suited for AirBnb tourists and Golden Visa Owner is interesting.

With this petition, we call on the government to end its attacks on the neighborhood and its residents, and to restore the safety and quality of life by immediately removing police from Exarchia. We also call for a population vote in Exarchia, regarding the approval or rejection of government action.

----------------------------------------------------------------------

Freiheit für Exarchia!

Direkt nach der Wahl im Juli 2019 hat die neue Griechische Regierung „Nea Demokratia“ begonnen, das weltweit bekannte Athener Stadtviertel Exarchia zu terrorisieren. Es gibt eine Dauerpräsenz von Riot-Cops, Bewohner sowie Touristen werden willkürlich schikaniert, verprügelt oder festgenommen, das Viertel mit Tränengas eingedeckt. Die Ankündigung der Regierung lautet, das Viertel „von Müll und Dreck zu säubern“, gemeint sind damit explizit Migranten, Anarchisten und sonstige alternative Menschen, die nicht ins rechte Weltbild der Regierung passen. Bis zum 5. Dezember läuft ein Ultimatum, wonach alle besetzten Häuser freiwillig aufgegeben werden sollen, ansonsten erfolgt die gewaltsame Räumung. Dabei standen diese Besetzungen wie viele andere Gebäude im Athener Zentrum jahrzehntelang leer und waren Sinnbild für den Verfall der Hauptstadt, bis zur Jahrtausendwende eine Restrukturierung des Viertels durch die Alternativszene begann.

Diese machte aus Exarchia ein weltweit einzigartiges Stadtexperiment, mit selbstverwalteten Strukturen, solidarischen Gemeinschaften, Unterkünften und funktionierender Infrastruktur für Migranten. Während in anderen Stadtteilen vor allem junge Leute in Scharen wegzogen und die Bevölkerung überaltert, der Regierung bis heute nichts anderes einfällt, als Straßen neu zu teeren, während es an Spielplätzen, Parks, Fahrradwegen und vielem anderen fehlt, blühte in Exarchia das Leben. Mittlerweile ist Exarchia nach der Akropolis die größte Touristenattraktion der Hauptstadt, über hundert Cafes, Klubs und Tavernen sind bedeutender Kultur- und Wirtschaftsfaktor, gleichzeitig ist Exarchia das Innovationszentrum Griechenlands, mit den meisten Start Ups pro Einwohner. Im Zuge dessen hat Exarchia auch eine der landesweit größten Steigerungen von Immoblienpreisen erfahren.

Dieser Erfolg sollte eigentlich Grund zur Freude für jede Regierung und Vorbild für die Entwicklung anderer Viertel sein, aber genau dieser Erfolg und die davon ausgehende Strahlkraft machen der rechten Regierung einerseits Angst, andererseits möchten die Eliten die Früchte des Erfolges nun gerne selber ernten, in Folge von lukrativen Immobiliengeschäften. Um die alternative Bewohnerschaft zu vertreiben wurde ein Vorwand für polizeiliche Übergriffe auf das Viertel geschaffen: angebliche Kriminalität und Drogenhandel. In Wirklichkeit war Exarchia jahrelang ohne jegliche Polizeipräsenz eines der sichersten Viertel der Hauptstadt und eine Drogenszene begann sich erst anzusiedeln, als die Dealer gezielt durch die Polizei von anderen Plätzen der Stadt verjagt und nach Exarchia geschickt wurden. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Berichte über die Kooperation von Polizei und Drogenmafia, was nicht verwunderlich ist, in einem Staat, der auf dem Korruptionsindex in der EU den letzten Platz einnimmt und im weltweiten Vergleich irgendwo hinter Malaysia oder Namibia rangiert. Die Lüge vom kriminellen Exarchia wird in allen privaten Medien verbreitet und dient der Regierung tagtäglich als Legitimationsgrundlage für Verfassungsbrüche und Menschenrechtsverletzungen im Viertel.

Das Ergebnis ist absehbar: Mit der geplanten Räumung aller Besetzungen und des anhaltenden Terrors der Polizei gegenüber der Bevölkerung wird die Schließung von Cafes und Kulturstätten einhergehen und Exarchia wird zwangsläufig umgestaltet, in eine langweilige, unbedeutende Nachbarschaft, die bestenfalls für AirBnb-Touristen und Golden-Visa-Eigentümer interessant ist.

Mit dieser Petition fordern wir die Regierung auf, ihre Übergriffe auf das Viertel und die Bewohner einzustellen und die Sicherheit und Lebensqualität wieder herzustellen, in dem die Polizei unverzüglich aus Exarchia abgezogen wird. Wir fordern außerdem eine Bevölkerungsabstimmung im Exarchia durchzuführen, bezüglich der Zustimmung oder Ablehnung des Regierungshandelns.