Sats på nattog i Nordeuropa!

Mera och mera finländare tar tåg i stället för att flyga, och då går resan mot Väst- och Sydeuropa via Danmark!

2 years ago
Shared on Facebook
Tweet