ต๋าต้องได้งานและความยุติธรรม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ขอความเป็นธรรมด้วยวันนี้ – นัฐวุฒิ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

นัฐวุฒิ อาทะวงค์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«NASA: ต๋าต้องได้งานและความยุติธรรม» คุณสามารถร่วมกับ นัฐวุฒิ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 11 คน ได้แล้วตอนนี้เลย