Napravimo azile i hraniteljske kuće za mačke

Napravimo azile i hraniteljske kuće za mačke

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Ivan Matej Jurić started this petition to Načelnik Opštine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović and

Cilj peticije je pravljenje i otvaranje gradskih azila/hraniteljskih kuća za napuštene mačke. Mjesto koje će im omogućiti da imaju sklonište, toplotu, hranu, vodu i druge potrepštine, bez toga da moraju odlaziti u potragu za istima, posebice tokom hladnih zimskih dana (još gore mlađim mačkama). Azili bi također mogli imati i omanji kafić u svome domenu, da bi se ljudi mogli družiti s mačkama, i također bi pružali mogućnost udomljavanja mačaka. Azili bi, možda, mogli i vršiti prodaju mačijih potrepština poput transportera, grebalica, igrački i dr. Ne bi morali ovisit striktno o državnom budžetu, već ako se nađe grupa dobrovoljaca koji bi u njima radili, bi ga mogla unaprijeđivati i razvijati (s poduzetničkim pozajmicama vlade). Naravno, bilo ko bi se mogao pridružiti tome i davati donacije, bilo kakve (novčane ili materijalne). Ukratko, cilj azila bi bio da se stvori sklonište za mačke koje ne bi ovisilo o volji par individualaca koji ih uzimaju u svoje privatne posjede (jer nemaju svi ni pare, ni vrijeme a ni mjesto za njih), već nešto komunalno i centralizovanije.

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!