Tüm öğrencilere eşit imkanlar sunmayan NKÜ Yaz Okulu Uygulama Yönergesi'nin İptali hk

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Sizlere emanet edilen tüm öğrencilere aynı mesafede, aynı imkanı sunan yaz okulu yönetmelikleri ve yaz okulu uygulama yönergeleri ile öģrencilerinize eşit şartlarda yarışma imkanı sunabilirsiniz.

Bu imkanı biz öģrencilerinize sunmaya devam edeceğinizden hiç şüphemiz bulunmamakta.

Bu itibarla, 2017 yılı NKÜ Yaz Okulu Uygulama Yönergesi'nin İptali ile; AKTS veya Kredisi eşitlik gösteren ayrıca %70 ders içeriği ile uyumlu olan dersleri Değerli Hocalarımızın onayları ile; Ülkemizin tüm üniversitlerinden bu şartlar çerçevesinde alabilmemiz sağlandığı takdirde yaz okulu eğitim öğretim faliyetlerimizi maddi manevi imkanlarımız dogrultusunda gerçekleştirmiş olacağız.