Petition geschlossen.

Nadia Sawczenko darmo ! #FreeSavchenko

Diese Petition hat 51.369 Unterschriften erreicht


Deutsch Version

Українська версія

Version française

Русская версия

English Version

______________________

Po krótkiej przerwie, Nadia Sawczenko, członek Ukraińskiego parlamentu oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przetrzymywana w więzieniu w Rosji, wznowiła swój strajk głodowy w poniedziałek stwierdzając, że zakończy go jedynie w „, gdy zostanie zwolniona lub gdy nadejdzie jej ostatni dzień w Rosji”.

Nadia Sawczenko, uprowadzona [1] we Wschodniej Ukrainie 18 czerwca 2014 jest przetrzymywana w Rosji od miesięcy i rozpoczęła strajk głodowy 14 grudnia. Będąc w stanie krytycznym, jej uwolnienie było przewidziane w wynegocjowanych z Rosją umowach Mińskich, jej natychmiastowe zwolnienie z więzienną było również formalnie zażądane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 28 stycznia 2015 [2]. Tego samego dnia siedmiu innych członków ZPRE zdecydowało się również na strajk głodowy w geście solidarności z Nadią [3].

Jak każda osoba znajdująca się pod jurysdykcją państwa-członka Rady Europy, Nadia Sawczenko jest chroniona gwarancjami przewidzianymi w instrumentach Rady Europy, w szczególności tymi zawartymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która zakazuje porwań, wydawania osób innym państwom w trybie nadzwyczajnym oraz bezprawnego zatrzymania. Ponadto, jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Nadia Sawczenko jest chroniona immunitetem parlamentarnym.

____________________________________________________________

[1] punkt 11 rezolucji 2034 przyjętej przez ZPRE 28/01/2015.

[2] (...) Zgromadzenie wezwano także władze rosyjskie, aby zwolnić ukraińskiego członka ZPRE, Nadię Savchenko «w ciągu 24 godzin oraz do zapewnienia jej powrotu na Ukrainę lub do państwa trzeciego» Rezolucja 2034 ZPRE 28/01/2015

[3] P. Austrevicius (Litwa), G. Landsbergis (Litwa), Antanas Guoga (Litwa), Michaela Sojdrova (Czechy), Brukarz Svoboda (Czechy), Julia Pitera (Pologne), Beatriz Becerra Basterrachea (Hiszpania).

 

**************************************************************************************

Władze Rosyjskie przetrzymują ukraińską   deputowana i członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Nadię Sawczenko, w więzieniu z naruszeniem prawa międzynarodowego. Pani Sawczenko, która rozpoczęła strajk głodowy 14 grudnia 2014, została schwytana przez separatystów z tak zwanej "Donieckiej Republiki Ludowej", była następnie przetrzymywana w rosyjskim więzieniu w Woroneżu, następnie w Moskwie, oskarżona o udzielenie informacji których ujawnienie doprowadziło do zamordowania dwóch rosyjskich dziennikarzy. Oskarżenie to wysnuto po cofnięciu pierwotnej wersji zdarzeń, wedle której Nadia Sawczenko osobiście dopuściła się tychże morderstw.

To wcześniejsze oskarżenie zostało jednak oddalone w chwili gdy wyszło na jaw, że w momencie śmierci dziennikarzy Nadia była już przetrzymywana w rosyjskim więzieniu.

 

W związku z powyższym, nasuwają się następujące pytania :

 

1.      Dlaczego uzbrojeni bandyci byli w stanie bez zatrzymania przekroczyć rosyjska granice transportując pojmanego obywatela Ukrainy? Dlaczego rosyjscy funkcjonariusze graniczni i służby celne zezwoliły na to?

2.      Dlaczego separatyści przekazali władzom rosyjskim pojmanego obywatela obcego kraju? Dlaczego porywacze z nieuznanej "Republiki Donieckiej” nie zostali zatrzymani? Dlaczego ich ofiara nie została oddana  przedstawicielom dyplomatycznym Ukrainy w Rosji?

3.      Jakie są powody dla przechwycenia i nielegalnego przemytu i przetrzymywania  deputowanej  Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, chronionej immunitetem, w areszcie w Rosji? Dlaczego rosyjski sąd miałby rozpatrywać tą sprawę?

 

Domagamy się natychmiastowego uwolnienia Nadii Sawczenko i jej powrotu do ojczyzny, zgodnie z treścią Rezolucji 2034 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 28 stycznia 2015.

 Domagamy się od rosyjskiego rządu wyjaśnień, oficjalnych przeprosin oraz gwarancji, że podobne akty bezprawia nie powtórzą się w przyszłości.

Żądamy ścigania osób powiązanych z tym przestępstwem.

Zignorowanie powyższych postulatów wykaże że Rosja nie tylko wspiera międzynarodowy terroryzm, ale jest weń  bezpośrednio zaangażowana.
_____
Tłumaczenie: Maciej BukowskiHeute: Anastasia verlässt sich auf Sie

Anastasia FOMITCHOVA benötigt Ihre Hilfe zur Petition „Nadia Sawczenko darmo ! #FreeSavchenko”. Jetzt machen Sie Anastasia und 51.368 Unterstützer*innen mit.