ปิดแคมเปญรณรงค์

N

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 9 คน
หมอก กำลังรอให้คุณช่วย

หมอก ฟ้าดิน อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«N» คุณสามารถร่วมกับ หมอก และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 8 คน ได้แล้วตอนนี้เลย