Petícia za legalizáciu UBER-u a im podobných služieb na Slovensku

0 have signed. Let’s get to 10,000!


Žiadame Vládu SR, aby bezodkladne prijala zákonné opatrenia, ktoré zlegalizujú nové formy podnikania v podobe tzv. zdieľanej ekonomiky v oblasti osobnej prepravy (rozumej UBER, Lyft). Zároveň žiadame, aby boli prijaté opatrenia, ktoré umožnia jednoduchšiu a efektívnejšiu formu podnikania pre Taxislužby (napr. menej zák. povinností, GPS taxametre), čím zvýšia obchodnú súťaž, čo povedie k vyššej kvalite a spokojnosti zákazníkov (nás občanov a zahr. návštev). Všetky opatrenia sú v súlade s programovým vyhlásením a podporuju ekonomiku SR.