My mother is a retired Uyghur medical doctor. Free her from China's Concentration Camp!

0 have signed. Let’s get to 15,000!

Ziba Murat
Ziba Murat signed this petition

My name is Ziba Murat. I am a Uyghur-American. I have a plea to the world: Please help me bring my mom home from China’s concentration camp. 

"You should get some rest when your baby is sleeping” this was her last message to me on 9/10/2018. That was the day when our worst nightmare became reality. The Chinese government has extended their evil hands to take my mother, Dr. Gulshan Abbas, a 58-year-old Uyghur retired medical doctor, an intellectual, and most importantly, a law-abiding citizen of the People’s Republic of China. She was taken by the police to China’s infamous concentration camp where Uyghurs, Kazakhs and other ethnic muslims are held prisoner. 

To this day, we have no idea where she is being held or her condition. We asked our relatives back in Urumqi to get information on her whereabouts or to go see her, but our questions always greeted with a very vague answer about her whereabouts or “only immediate families are allowed.”  Basically no one is willing or able to get an answer for us. Her entire immediate family (two daughters, three siblings) is in the United States. But when we reach out to the Chinese Ambassador to the United States, we hit another wall, and are provided no answer.  

To make things worse, my mom has multiple health ailments requiring medication including high blood pressure, immobilizing back pain, osteoporosis, and in addition both of her eyes have undergone multiple surgeries and thus require regular monitoring. Now with the Covid-19 outbreak I am more terrified and worried because these camps are a breeding ground for viruses such as Covid-19. 

Our mother is a trained medical professional, does not have any criminal records, and has good knowledge of the Chinese constitution. She has not traveled to any other countries except the United States to see us and she does not have any connection in any other countries. She was living a simple life before she disappeared. She did not violate any Chinese laws. 

Her disappearance has had a severe toll on both me and my sister as mothers because parenthood was something that we always thought we would be sharing with mom, we wanted her to give us guidance and be part of our life. But the Chinese government took that away from us by locking her up. She should be under the care of her daughters and get medical attention. 

Please take a few second to sign this petition to help me get her released from this horrible dungeon. We want her to hold her grandkids again, we want to hear her voice again. Together, we can bring her home! 

Finally, we plead to the international communities & human rights organizations to help us raise awareness of her case and assist us in seeking her immediate release. 

To the journalists, lawyers and humanitarians out there, if you think you can help me in any way please reach out to me freegulshanabbas@outlook.com 

***********************************************************************************************

Benim annem emekli bir Uygur tıp doktorudur. O’nu Çin’deki Toplama Kampından kurtarın!

Benim adım Ziba Murat. Ben bir Uygur Türküyüm ve Amerika’da yaşıyorum. Dünyadaki insanlardan bir ricam var: Lütfen annemi Çin’in toplama kampından çıkarıp eve getirmeme yardım edin.

 “Bebeğin uyurken sen de biraz dinlenmelisin.” Bu annemin 9/10/2018 tarihinde bana atmış olduğu en son mesajıydı. Işte o gün, en kötü kabusumuz gerçeğe dönüştü. Çin hükümet polisleri, kirli ellerini, 58 yaşındaki Uygur, emekli tıp doktoru, entelektüel ve en önemlisi Çin Halk Cumhuriyeti yasalarına uyan bir vatandaş olan Dr.Gulshan Abbas’a uzattı ve O’nu Çin'in Uygurlar, Kazaklar ve diğer etnik müslümanları esir tutukları kamplara götürdüler.

Bugüne kadar annemin nerede tutulduğu veya durumu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Urumçi'deki akrabalarımızdan annemin nerede olduğu hakkında bilgi almasını veya O’nu görmeye gitmesini istedik, ancak sorularımız her zaman çok belirsiz, geçiştirici  bir cevapla ya da “sadece yakın aile üyelerine sorma izni verilirmiş” diye yanıtlandı. Yani, hiç kimse bizim için bir cevap almaya istekli yada alabilecek duruma sahip değildi. Tüm yakın aile üyeleri (iki kızı, üç kardeşi) Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Ancak Çin'in ABD Büyükelçisine başvurduğumuzda, o kapı da yüzümüze kapandı ve hiçbir cevap alamadık

Daha da kötüsü, annemin yüksek tansiyonu, sırt ağrısı, osteoporozu var ve ayrıca geçmişte her iki gözünden, birden fazla ameliyat geçirdi.  O yüzden, annemin düzenli izlenmesi, düzenli ilaç almasını gerektiren bir çok sağlık sorunları vardır. Şimdi Covid-19 virus salgını ile daha çok korkuyorum ve endişeliyim çünkü biliyorsunuz ki bu kamplar Covid-19 gibi virüsler için tam bir üreme alanıdır.

Annem eğitimli ve deneyimli bir tıp uzmanıydı. Hiç bir sabıka kaydı yoktur ve Çin anayasası hakkında gayet iyi bilgiye sahiptir. Bizi görmek için ABD’ye gelmesi dışında başka bir ülkeye gitmedi ve başka hiçbir ülke ile de bağlantısı yoktur. Kaybolmadan önce basit bir hayat yaşıyordu. Çin yasalarını hiç bir zaman ihlal etmedi.

Annemizin Kaybolması, şimdi anne olan ben ve kız kardeşim için cok buyuk bir sıkıntı yaratti çünkü ebeveynlik her zaman annemizle paylaşacağımızı düşündüğümüz, hayal ettiğimiz bir şeydi, Çocuk yetiştirme konusunda annemin bize tecrübelerini öğretmesini ve anneanne olarak da hayatımızın bir parçası olmasını istiyorduk. Ancak Çin hükümeti bunu bize çok gördü ve annemi kamplada tutarak bizi annemden ayırdı. Oysa annemiz, Kızlarının bakımı altında olmalı ve tıbbi yardım almalıydı.

Lütfen birkaç saniyenizi ayırın ve biricik annemizi bu korkunç zindandan çıkarmak için bu kampanyayı imzalayın ve paylaşarak destekleyin. Annemizin torunlarını tekrar görmesini istiyoruz, O’nun sesini tekrar duymak istiyoruz. Birlikte, yardımlarınızla O’nu kurtarıp eve getirebiliriz!

Son olarak, annemin bu haklı davası hakkında farkındalık yaratmamıza ve derhal serbest bırakılmasına yardım etmesi için uluslararası teskilatlara ve insan hakları örgütlerine yalvarıyoruz.

Ve gazetecilere, avukatlara ve yardim sever insanlara sesleniyoruz. Bize herhangi bir şekilde yardım edebileceğinizi düşünüyorsanız, lütfen bana freegulshanabbas@outlook.com adresimden ulaşın.

Teşekkürler.

*********************************************************************************************

Меня зовут Зиба Мурат. Я обращаюсь к миру с просьбой: пожалуйста, помогите мне освободить мою маму из китайского концлагеря. «Тебе нужно немного отдохнуть, когда твой ребенок спит», — это было ее последнее сообщение для меня, которое она написала 9/10/2018. Это был день, когда наш худший кошмар стал реальностью. Правительство Китая протянуло свои злые руки, чтобы посадить мою маму. Доктор Гульшан Аббас, 57-летняя уйгурка врач-пенсионер, интеллектуал и, что самое важное, законопослушная гражданка Китайской Народной Республики. Она была доставлена ​​полицией в печально известный концлагерь Китая, где уйгуры, казахи и другие этнические мусульмане находятся в плену без суда и следствия. По сей день мы понятия не имеем, где она находится и в каком состоянии. Мы попросили наших родственников в Урумчи получить информацию о ее местонахождении или пойти навестить ее, но наши вопросы всегда встречались с очень расплывчатым ответом о ее местонахождении или «разрешены только ближайшие родственники». В принципе никто не хочет или не может получить ответ для нас. Вся ее близкая семья (две дочери, трое братьев и сестра) находятся в Соединенных Штатах. Но когда мы обращаемся к послу Китая в Соединенных Штатах, мы стучимся в глухую стену и не получаем ответа. Что еще хуже, у моей мамы много болезней, требующих лекарств, включая высокое кровяное давление, боли в спине, остеопороз, и, кроме того, оба ее глаза подверглись множественным операциям и поэтому требуют регулярного наблюдения. Теперь со вспышкой Covid-19 я еще более обеспокоена, потому что эти лагеря являются питательной средой для вирусов, таких как Covid-19. Наша мама является квалифицированным медицинским работником, не имеет судимости и хорошо знает конституцию Китая. Она не ездила ни в какие другие страны, кроме Соединенных Штатов, чтобы увидеться с нами, и она не имеет никакого отношения к другим странам. Она жила простой жизнью, прежде чем исчезла. Она не нарушала никаких китайских законов. Ее исчезновение было ударом для всей нашей семьи и изменило всю нашу жизнь Мы очень близки с мамой и делились с ней событиями каждого дня и нам необходима ее поддержка и ее совет и любовь. Она была неотъемлемой частью нашей жизни. Но китайское правительство забрало это у нас, заперев ее. Она должна быть под присмотром своих дочерей и получать медицинскую помощь.

Пожалуйста, уделите несколько секунд, чтобы подписать эту петицию, чтобы помочь мне освободить ее из этого ужасного подземелья. Мы хотим, чтобы она снова обняла своих внуков, мы хотим снова услышать ее голос. Вместе мы сможем привести ее домой!

Наконец, мы призываем международные сообщества и правозащитные организации помочь нам повысить осведомленность о ее деле и помочь нам добиться ее немедленного освобождения.

Журналистам, юристам и гуманитариям, если вы думаете, что можете помочь мне, пожалуйста, свяжитесь со мной freegulshanabbas@outlook.com

**********************************************************************************************

Mi nombre es Ziba Murat. Soy un uigur americano. Apelo al mundo: Por favor, ayúdame a llevar a mi madre a casa desde el campo de concentración en China.

"Esta es su última carta que me envió el 10 de septiembre de 2018. Este fue el día en que nuestra peor pesadilla se hizo realidad. El gobierno chino extendió una mano malvada y se llevó a mi madre, ahora 58 La Dra. Gulshan Abbas, una doctora uigur retirada a los cuatro años, es una intelectual, la más importante siendo ciudadanos respetuosos de la ley de la República Popular de China. La policía la llevó al campo de concentración infame de China, donde se llevaron a cabo musulmanes uigures kazajos de otras razas.

Hasta el día de hoy, todavía no sabemos dónde está detenida o su condición. Pedimos a nuestros familiares que regresen a Urumqi para obtener información sobre su paradero o para verla, pero nuestras preguntas siempre se responden con respuestas vagas sobre su paradero o "solo se permiten miembros de la familia inmediata". Básicamente nadie está dispuesto o no puede encontrar una respuesta para nosotros. Todos sus parientes inmediatos (dos hijas, tres hermanos) están en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando nos pusimos en contacto con el embajador chino en los Estados Unidos, nos topamos con un muro y no obtuvimos ninguna respuesta.


Para empeorar las cosas, mi madre sufre de una variedad de condiciones de salud que requieren tratamiento médico, incluyendo presión arterial alta, dolor de espalda fijo y osteoporosis. Además, ambos ojos se han sometido a múltiples cirugías y, por lo tanto, requieren un control regular . Ahora, con el brote de Covid-19, estoy aún más asustado y preocupado, porque estos campamentos son lugares de reproducción de virus como Covid-19.

Nuestra madre es una experta médica capacitada sin antecedentes penales y tiene una buena comprensión de la Constitución china. No nos ha visitado en ningún país que no sea Estados Unidos, y no tiene contacto en ningún otro país. Antes de desaparecer, ella vivió una vida simple. Ella no violó ninguna ley china.

Su desaparición causó un duro golpe para mí y para la madre de mi hermana, porque la paternidad siempre ha sido algo que siempre quisimos compartir con mi madre, y esperamos que ella pueda brindarnos orientación y formar parte de nuestras vidas. Pero el gobierno chino la excluyó, haciéndonos inaceptables. Ella debe estar bajo el cuidado de su hija y recibir atención médica.


Tómese un momento para firmar esta petición para ayudarme a liberarla de esta terrible mazmorra. Esperamos que abrace a sus nietos nuevamente, y esperamos escuchar su voz nuevamente. ¡Juntos podemos llevarla a casa!

Finalmente, imploramos a la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos que nos ayuden a crear conciencia sobre su caso y nos ayuden a tratar de liberarla de inmediato.

Para periodistas, abogados y trabajadores humanitarios allí, si cree que puede ayudarme de alguna manera, comuníquese conmigo a freegulshanabbas@outlook.com