ร่วมสนับสนุนให้my mate nate ไม่มีความผิดทางอาญา

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ด้วยความที่ว่า นาย นาธาน บาร์ทลิ่ง(เนท) เจ้าของช่องยูทูปชื่อดังmy mate nate ได้ทดลองนำแมวมาผูกกับลูกโป่งฮีเลี่ยม ซึ่งทำให้คนไทยจำนวนมาก ได้เรียกร้องให้mymatenateมีความผิดทางอาญา ซึ่งเราไม่เห็นด้วย เพราะนั่นเป็นเพียงการทดลองเท่านั้น ขอเชิญทุกท่านทีไม่เห็นด้วยกับการที่มีคนเรียกร้องให้mymatenateมีความผิด เข้ามาร่วมเช็คชือเพื่อเสรีภาพของmy mate nate และพวกเราวันนี้ – ทรงสร้าง นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

ทรงสร้าง สุวรรณมณี อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«My mate nate: ร่วมสนับสนุนให้my mate nate ไม่มีความผิดทางอาญา» คุณสามารถร่วมกับ ทรงสร้าง และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 15 คน ได้แล้วตอนนี้เลย