Petition Closed

Tegen 300 % verhoging nutsvoorzieningen / Against 300 % increase

This petition had 2,489 supporters


Wij, de inwoners van Suriname, zijn tegen de absurde verhoging van de nutsvoorzieningen. Wij snappen wel dat de verhoging al jaren nodig is, maar niet op deze manier. Het moet in een gefaseerde uitvoering en niet in één keer met 300 % verhoging. 
Wij kunnen het niet dragen en wij zullen als natie zo zinken. De verhoging van brandstof kan helemaal niet, vooral als de prijs van gasoline wereldwijd daalt. Wij vragen dat de beslissing terug gedraaid wordt en opnieuw wordt bekeken. Wij verwijzen naar het artikel van starnieuws: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/31001 

Onlangs heeft het Financieel Economisch Platform (FEP) volgens dit artikel http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/31016aangegeven zich niet kunnen herkennen in de getroffen maatregelen genomen door de Raad van Ministers. 

De oppositiepartijen VHP, NPS, PL en Abop hadden op woensdag 2 september 2015  een spoedoverleg in verband met (i.v.m.) de drastische prijsverhoging. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/09/02/oppositie-houdt-spoedoverleg-over-drastische-verhoging-brandstofprijs/. Uit dit beraad is gekomen dat de partijen eisen dat  de regering de verhoging van de brandstofprijs onmiddellijk terugdraait en de aangekondigde aanpassing van de tarieven van stroom en water aanhoudt. Dit artikel geschreven door journalist Ivan Cairo van De Ware Tijd (dwt) http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/09/02/oppositie-eist-terugdraaiing-verhoogde-tarieven/

Ook het parlement vindt de wijze waarop dit is doorgevoerd, vreemd. Hiervoor verwijzen wij u naar het volgende artikel http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/09/02/parlement-verrast-door-tariefsaanpassingen/ 

Na de publicatie en aankondiging van het eerst genoemde artikel heeft meneer Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemersvereniging, aangegeven op 2 september 2015 dat de bouwprijzen zullen stijgen. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/09/02/bouwen-wordt-minimaal-twintig-procent-duurder/. De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) heeft ook van zich laten horen op 2 september 2015 en stuurt morgen, 3 september 2015 een brief gericht aan president Bouterse volgens Robby Berrenstein, Voorzitter Ravaksur gehaald uit een artikel van starnieuws http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/31028. Zowel de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de consumentenkring en de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSEB) hebben hun stem laten horen over deze kwestie tegenover Radio 10.

Dit heeft als gevolg dat: 

  •  De bouw stagneert; 
  •  De basis behoeften zullen stijgen;
  •  De werkgevers hun werknemers na verloop niet meer kunnen betalen; 
  • Er een grote werkloosheid zal heersen; 
  • Suriname zowel economisch als sociaal achteruit gaat; 
  • Buitenlandse investeerders zich terug zullen trekken; 
  • Productie bedrijven minder produceren omdat er geen afzet is; 
  • De rijst boeren minder zullen planten omdat de waterrekening niet betaald kan worden;
  • Dit als gevolg dat er een schaarste zal zijn aan onze levensbehoeften. 

Uit het voorgenoemde kunnen wij het volgende halen, leden van het parlement, oppositiepartijen, het bedrijfsleven en de burgerij zijn sowieso (sws) tegen de verhoging van brandstofprijzen. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij niet tegen de verhoging van de nutsvoorzieningen, maar wel tegen de 300 % verhoging en vooral de manier waarop dit bericht is verschenen. Wij hopen na deze bewustwordingscampagne dat de regering haar beslissing terug draait. 


Wij zijn voor vooruitgang van Suriname, maar tegen de manier waarop dit plaatje ons wordt gepresenteerd.

Hoogachtend,

De solidaire inwoners van de Republiek Suriname!Today: Robert is counting on you

Robert Voigt needs your help with “Mw. Drs. Jennifer Simons, De Nationale Assemblée, Het bedrijfsleven, De burgerij: Tegen 300 % verhoging nutsvoorzieningen”. Join Robert and 2,488 supporters today.