Mutlak adalet için 7yıl.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Dış mihrakların oyununa gelme Türkiye! Seçme seçilme hakkına sahip olmak için 18 yaşında olmak ve Türk vatandaşı olmak yeterli olmamalı, toplamda en az 7 yıl türkiyede ikamet etmiş olma şartı aranmalı. Anayasanın beşinci maddesi gereği bunun böyle olması zorunludur. 

(MADDE 5. – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.) türkiyede yaşamamış,hep döviz kazanmış biri, kendi parasının daha değerli olmasını istediğinden, Türkiyenin ekonomisinin iyi olmasını çekemez, nasıl yabancı ülke vatandaşları oy veremiyorsa böylelerinin de oy vermesi katiyen yanlıştır. iyi bir ekonomi toplumun refahının temelidir. Anayasada da belirtildiği gibi devletin görevilerinden biri, toplumun refahını korumaktır. #sessizkalmaturkiye