Her gün bir sözcüğün anlamını öğrenelim

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Okumak, düşünmeyi hızlandıran bir eylemdir. Tüm gelişmiş toplumlarda okuma oranı, gelişmemişlere göre yüksektir. Okumaya vaktiniz yoksa en azından bir sözcüğün manasını öğrenelim, çocuklarımıza öğretelim. Bu bilgi, çocuklarda okumayı sevdirtebilir. Bu da düşünen yeni neslin oluşumunu sağlayabilir.