MURANG KURYENTE PARA SA BAYAN NG LIPA. PALITAN NA ANG PAHIRAP SA MGA MAMAYAN NA BATELEC

MURANG KURYENTE PARA SA BAYAN NG LIPA. PALITAN NA ANG PAHIRAP SA MGA MAMAYAN NA BATELEC

Started
October 8, 2022
Signatures: 17Next Goal: 25
Support now

Why this petition matters

Started by silent vigilante

Dahil sa hindi makatarungang pag taas ng presyo ng kuryente at hindi magandang serbisyo ay ipepetesyon natin na magkaroon ng isa pang electric provider sa bayan ng Lipa. Makiisa. Makibaka. Alisin na ang pahirap sa mga mamamayang Lipenio.

Support now
Signatures: 17Next Goal: 25
Support now
to help others easily find and sign the petition.