Kampanya Kapatıldı

Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin işini diğer Meslek odalarına yaptırmayacağız.

Bu kampanya 915 destekçiye ulaştı


 Meslek Odaları ve Birlikler,Serbest Muhasebeci Mali Müşavir değildir. Geçici bir 2008/31 Nolu VUK Sirküleri 3568 Sayılı Kanunumuzu yok sayamaz.

 Tüm Türkiye çapında 2015 Yılında Change.org üzerinden düzenlediğim imza kampanyasında her türlü beyannamenin sadece SM ve SMMM' ler tarafından imza edilerek sistem üzerinden gönderme yetkisinin de, bizlerde olması gerektiği, başka hiçbir kimse veya kuruluşun beyanname gönderemeyeceğini belirttiğimiz kampanyaya 2500 üzerinde imza toplanmış ve Maliye Bakanlığına iletilmiştir. 

 Son zamanlarda TZOB tarafından uygulanmak istenen tüm Ziraat odalarının tek elden bir meslektaş ile anlaşarak bir çok meslektaşımızı mağdur edecek muhasebe işlemlerinin tekelleşmesine karşı en sert tepki tarafımızdan sosyal medyada verilmiş ve hem TZOB geri adım atmış hem de üst birliğimiz 

 TÜRMOB gerekli tepki yazısını yazmıştır.

 Tüm bunlara rağmen, Maliye Bakanlığı tarafından e beyanname sisteminde Meslek Odaları tarafından 2008/31 Sayılı V.U.K. sirküleri baz alınarak e-beyanname  sözleşmeleri doldurulmak kaydı ile muhasebe işlemlerini yapacakları ve beyannameleri gönderecekleri hakkında açıklama ve yazılar yayınlanmaktadır.

 Bizler bu mesleği yapanlar olarak, bunu asla kabul etmiyoruz! Hiçbir meslek odası SM ve SMMM’lerin yapması gereken işleri kendi işleriymiş gibi bünyesinde yapamaz.. Ekmeğimizi ve geleceğimizi  hiçbir kişi,kurum veya kuruluş kendi çıkarları için yok edemez. Buna, Asla müsaade etmeyeceğiz!

Bu Konuda Çözüm önerilerim.

- Meslek Odaları ile bu konunda anlaşma yaparak tüm meslek camiasını ve mesleğini yok sayacak meslektaşlar haksız rekabet kapsamında hem odalar hem üst birliğimiz TURMOB tarafından en ağır şekilde cezalandırmalı, bunların sözleşme yapmasına müsaade edilmemelidir.

- Tüm meslek odaları  TURMOB tarafından resmi yazıyla bu konuda bilgilendirmelidir. Yine  TURMOB tarafından tüm muhasebe odalarına gerekli yazılar yazılmak kaydıyla  meslektaşlarla bu odaların veya birliklerinin anlaşma yapılmasının önüne geçilmeli anlaşma yapan SM ve SMMM'ler disipline verilmelidir.

- Turmob tarafından Maliye ye gerekli yazıların yazılarak çoğunluk üyesi olan SM ve SMMM' lerin çıkarlarını korumak için Meslek odaları ve birliklerinin beyanname gönderme ve muhasebe işlemlerini tek elden yapma, bu konuda sözleşme düzenleme vb. hususları içeren tebliğ, sirküler gibi yanlış yayınlanan mevzuatların 3568 Sayılı Kanun dikkate alınarak yürürlükten kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır.

- Bu konuda tüm meslektaşlarımızı TURMOB ve MALİYE BAKANLIĞI’na faks çekerek ve bu kampanyayı imza ederek,konunun protesto edilmesine davet ediyoruz. Not: Buradan atılan imzalar sistem üzerinden topluca liste halinde, Türmob' a teslim edilmektedir.

 

 S.M.Mali Müşavir- Erol ÇardakBugün Erol imzanı bekliyor!

Erol Çardak bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Muhasebeci ve Mali Müşavirler işini iyi yapan meslek camiasıdır. Meslek odalarına defter tutturmayacağız.». Erol ve imza atan diğer 914 kişiye katıl.