Kampanya Kapatıldı

Wikipedia Yasağı Kaldırılsın

Bu kampanya 14 destekçiye ulaştı


Wikipedia, internet ortamında tüm dünyada süzülmüş ansiklopedik bilgiye ulaşmanın en kolay ve güvenilir yolu. 

Milyonlarca insanın kullandığı bu bilgi edinme platformu tamamen siyasal nedenlerle yargı yüzünden kapatılmıştır. Türk halkının bilgiye erişimi bir nevi engellenmiş ve bu engel ne yazık ki bu engel hala kaldırılmamıştır.

Siyasal iktidarın yaptığı bu yanlışı düzeltmesi için meclise gerekli baskıyı ancak siviller olarak bizler yapabiliriz. 

Bu engelin kaldırılmasını hep birlikte başarabiliriz. Sizlerden kampanyaya destek vermenizi ve bu kampanya ile ilgili olarak çevrenizi bilgilendirmenizi, kampanyaya katılıma yardımcı olmanızı bekliyoruz. Bugün Arzu imzanı bekliyor!

Arzu A. Cülcüloğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «muharrem. İnce@tbmm.gov.tr: Wikipedia Yasağı Kaldırılsın». Arzu ve imza atan diğer 13 kişiye katıl.