Muhalefetin aksiyon almasını talep ediyoruz: Eşitlik ve Kadın Bakanlığı kurulsun!

Muhalefetin aksiyon almasını talep ediyoruz: Eşitlik ve Kadın Bakanlığı kurulsun!

2.621 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği bu kampanyayı başlattı

Muhalefetin tüm aktörlerine,

AK Parti’nin 2010 yılından bu yana siyasal İslamcılarla yaptığı ittifakın bir sonucu olarak, kadın hakları karşıtı gündemin aşama aşama gerçekleştiğine tanıklık ediyoruz. Bugüne kadar bu sürecin verdiği tahribatı, sayısız kadın özgürlüklerinden ve yaşam haklarından vazgeçmek zorunda kalarak ödedi.

Ancak Türkiye, 21 yıldır süren ve kadın haklarında gerileme yaşadığımız bir iktidarın umuyoruz ki sonuna yaklaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Yüzyılında ve Cumhuriyetin yeniden demokrasi inşasında kadın politikaları ne olacak? Bu yeniden inşa sürecinde kadınlar nasıl bir rol oynayacak? 

Bizler, kadın haklarındaki geri gidişi önlemek üzere:

Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’nın kurulmasını ve bu bakanlık yönetimine kadın ve insan haklarını savunucusu deneyimli kadınların getirilmesini talep ediyoruz.

Neden Kadın ve Eşitlik Bakanlığı?

Kadın ve Eşitlik Bakanlığı toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadeleyi yürütme organının sahiplenmesi için gereklidir. Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizin toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmesinin önündeki en temel engellerden biri toplumsal cinsiyet eşitliğindeki kabul edilemez zayıflıktır. Bu zayıflık, son yıllarda yaşanan gerilemelerle daha da pekişmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme, kadına yönelik şiddetin yaygınlaşması, kadın yoksulluğundaki artış, kadın hareketi temsilcileri ya da sivil toplum örgütlerine yönelik yıldırıcı davalar gibi olumsuzluklar ciddi gerileme örüntüleri oluşturmaktadır. 

Kadına yönelik şiddetle mücadeleden kadınların ekonomik yaşama katılımına uzanan farklı alanlarda ilerlemeyi hızlı biçimde yapabilmek için Kadın ve Eşitlik Bakanlığı etkili bir kurumsal çözümdür. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kadın politikalarını güçlü bir siyasal hedefe dönüştürecek, diğer politikalara etkisini artıracak ve uygulamada takibini sağlayacaktır. 

Nasıl bir Kadın ve Eşitlik Bakanlığı?

Kadın ve Eşitlik Bakanlığı hükümetin kadın ve eşitlik politikasını biçimlendiren ana kurumsal birim olmalıdır. Bu çerçevede hem Ulusal Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planını yapmalı hem de bunun uygulanmasında koordinasyon ve takibi sağlamalıdır. 

Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’nın başkanlığında tüm bakanlıkların toplumsal cinsiyet eşitliğinden sorumlu birimlerinin/temsilcilerinin yer aldığı bir Bakanlıklar Arası Kadın Politikaları Komitesi kurulmalıdır. Böylelikle yürütme içinde etkili, işleyen ve işbirliği halinde bir yapı oluşturulabilir. 

Kadın ve Eşitlik Bakanlığı yıllık Ulusal Kadın Politikaları İzleme Raporları ile uygulamaları takip etmeli ve verileri kamuoyuyla paylaşmalıdır. 

Kadın Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ayrıca bir Koordinasyon Komitesi de kurmalıdır. Bu çerçevede, şiddet karşıtı politikaların nasıl uygulandığının takibi ve raporlaması Kadın Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. 

Kadın Bakanlığı düzenli aralıklarla kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında öne çıkmış sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile danışma toplantıları yapmalıdır. Bakanlık politikalarının oluşumu, takibi ve iyileştirilmesinde sivil toplumun bilgi birikimi, desteği ve katılımı elzemdir.

Kadın Bakanlığı bünyesinde veri analizi, raporlamalar ve geleceğe dönük öneriler sunacak bir Kadın Politikaları Araştırma Birimi kurulmalıdır. Bu birim kadın politikalarını geliştirecek bilimsel araştırmaların desteklenmesi, yürütülmesi ve işbirlikleri süreçlerini de tasarlamalıdır.

Ümit ediyoruz ki, 14 Mayıs’ta bu iktidar sona erecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik somut adımların atıldığı yeni bir başlangıç yapacağız!

2.621 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.