Petition Closed
Petitioning T.C. Muğla Valiliği Muğla Valisi Sayın Amir Çiçek

Okçular'da jeotermal sondaja hayır!

Bizler, aşağıda imzası bulunanlar, bölgede yaşayan, insana ve çevreye duyarlı, doğa korumacı, yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının, yöredeki derneklerin temsilcileri, yerel yöneticiler, Okçular'da/Ortaca'da yaşayanlar olarak; insanların, ağaçların, bitkilerin, hayvanların yaşamını tehdit eden faaliyetlere karşı çıkıyoruz.

                Ortaca'ya bağlı Okçular köyümüzde halen bir jeotermal sondaj çalışması yapılmaktadır
                Jeotermal sıvıların içerisinde arsenik, bor, selenyum, kurşun, kadmiyum, florür, hidrojen sülfür, civa, amonyak, radon, karbondioksit ve metan bulunabilmektedir.

                Arama ve sondaj çalışmaları ile hava, toprak ve su üzerinde etki başladığından insan yaşamı, topraklarımız ve bitkiler, havanlar üzerindeki tehdit başlamıştır.

Zeytinliklerimizin, tarım ürünlerimizin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak şekilde kimyevi atık bırakan, ortamı kirleten bir çalışma devam etmektedir.

                Jeotermal sondaj yapılan arazi, Okçular'ın içme suyu ve sulama suyu kaynaklarının yakında, zeytinliklerin ve tarım arazilerinin ortasında, Osmanlıdan beri kullanılan Okçular mezarlığına 25 metre mesafede, doğal sit alanı olan Asartepe'nin yakınındadır. Mülkiyeti Maliyeye ait olduğu söylenen arazide yapılan jeotermal sondaj çalışmalarına derhal son verilmelidir.

                Okçuların doğal ve tarihi güzelliklerine sahip çıkılarak, burada yaşayan insanların ve diğer canlıların yaşamına saygı gösterilerek, jeotermal su sondajının durdurulmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

 

This petition was delivered to:
  • T.C. Muğla Valiliği
    Muğla Valisi Sayın Amir Çiçek


    Jeotermal sondaj hayır started this petition with a single signature, and now has 370 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Can you help this campaign win?