Confirmed victory

Multipl Skleroz beynin görme, konuşma, denge ve hareket etme üzerindeki kontrol kabiliyetini bozmaktadır. MS genelde genç erişkinlerde, kişinin en verimli olduğu yıllarda 20-35'li yaşlar arasında görülür. Dünyada trafik kazalarının dışında nörolojik nedenli özürlülüklerde Multipl Skleroz birinci sırada yer almaktadır.

MS malesef, şimdilik tam tedavisi olmayan, süregiden bir hastalıktır.

Tek tedavimiz bizi koruyan iğnelerimizdir. Bunlar da tam tedavi değil sadece atakları azaltma, ya da etkisini yavaşlatma amaçlı kullanılır. Bu iğnelerin hastalığın semptomlarına karşı bizleri koruyamadığı zamanlarda ise atak tedavimizde tek çıkar yolumuz kortizon tedavisidir. Ama yine de azda olsa bazı arkadaşlarımızda bu kortizon tedavisi yanıt vermemektedir.

İşte o zaman biz MS hastalarına PLAZMAFEREZ tedavisinden başka yapılacak birşey kalmamaktadır. Bu tedavi oldukça zahmetli, bunun yanında maddi yönden pahalı bir tedavidir. Maalesef ülkemizde yaşayan hiçbir MS'linin bu tedavi ücretini vermesine imkan yoktur, gücü yetmez.

Daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumunun tedavi ücretini karşıladığı "Plazmaferez" tedavisi artık diğer rahatsızlıklarda devlet tarafından ödendiği halde MS hastalarında bu tedavinin ücret desteğini devlet çekmiş durumdadır.

MS'in insanları genç yaşta demir zincirlere mahkum etmemesi, hayallerini yıkmaması, umutlarının devam etmesi, en önemlisi sağlıklarını kaybetmemesi için, "MS HASTALARI, PLAZMAFEREZ TEDAVİSİNDE DEVLET DESTEĞİ ALSIN" istiyorum..


Sağlıkla Kalın...
Reyhan Dağ Derleyen

Letter to
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başkanı Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Kampanya Sorumlusu Reyhan Dağ Derleyen
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sn. Fatih ACAR
and 4 others
Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Namık KAYA
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim KERMAN
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Nörolojik ve ataklarla süre giden bir hastalık olan Multipl Skleroz hastalığında, Çok ağır ve başka hiçbir tedaviye yanıt vermeyen nadir ataklarda "Plazmaferez" denilen özel bir tedavi şekli uygulanabilmektedir.

Bunun yanında Multipl Skleroz hastalığı dışında nörolojik hastalıkların % 90’nında bu tedavinin fayda sağladığı bilinmektedir.

Daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumunun karşıladığı bu tedavi, artık Devlet güvencesinden çıkarılmış ve kurum ödemesi kalkmıştır.

Diğer pek çok hastalıkta kullanılan ve Devlet desteği ile Soysal Güvenlik Kurumunca karşılanan bu tedavinin biz Multipl Skleroz hastaları için son bir şans olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Biz Multipl Skleroz hastaları "sağlık güvencesi" altında bu tedaviyi olamazsak, maddi olanakları kullanarak başka bir tedavi ya da söz konusu olan "Plazmaferez" tedavisini kendi imkanlarımızla olamayacağız. Bu durum bizler için çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Tüm bunlara istinaden, ilgili tedavinin tekrar "sağlık güvencesi çatısına" alınmasını saygılarımızla arz ederiz.

Reyhan Dağ Derleyen started this petition with a single signature, and won with 1,233 supporters. Start a petition to change something you care about.