To give a right justice

To give a right justice

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
gherlie Apaga started this petition to Mr. President

1.Para malaman kung ano ang dapat gawin sa mga taong may sala/nagkasala.

2.Para maging pantay ang pagtrato sa mga tao.

3.Para mabawasan ang mga maling akusasyon sa kapwa.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!