Petition Closed

The Installation of Free Internet wifi in public areas in the whole Philippines

This petition had 49 supporters


Sa Kasalukuyan tayo ay ang tinatawag na Millenial Generation na Nakadepende sa Teknolohiya ng ating Bansa.Trabaho,Pakikipagnegosasyon maging ang Edukasyon ang Isa sa mga aspeto ng ating buhay na umaasa sa Teknolohiya.Sa ating buhay napakahalaga ng Teknolohiya upang mapadali at mapabilis at mapagaan ang daloy ng ating maunlad na pamumuhay.

               Bilang Isang normal na Mag-Aaral napakahalag ng teknolohiya dahil ito ang nagsisilbing daan upang mapadali at matapos ng mabilis ang mga assignments at proyekto maging ang mga programang kinakailangan Maisumite sa tinatakdang Panahon at Oras at ito rin ang nagpapaganda sa bawat proyektong matatapos sa natakdang Oras.Malaki ang Maitutulong ng pagpapakabit ng libreng Internet wifi sa mga pampublikong lugar dahil ito ang magsisilbing sandigan ng mga ordinaryong estyudante na walang kakayahan upang makabili ng pocket wifi o kundi kaya ay makabili ng PLDT Home wifi.Sa ganitong Pamamaraan ay makakatulong ito sa bawat estyudante na makapagsearch sa GOOGLE CHROME upang mahanap o malaman ang mga bagay na kanilang kinakailangang hanapin o alamin.Hindi lamang sa bawat Magaaral jundi na lamang sa bawat taong ang kanilang minamahal ay nasa malayong lugar o bansa.Sa tulong ng Internet WIFI ay kaya nitong pagandahain at Pataasin ang marka ng Isang pursigidong Magaaral na matuto at para sa mga taong ang kanilang minamahal ay nasa malayong lugar o Bansa.Today: johnken is counting on you

johnken castro needs your help with “Mr.President(Rodrigo Roa Duterte): The Installation of Free Internet wifi in public areas in the whole Philippines”. Join johnken and 48 supporters today.