Petition Closed

Pagpapagawa ng NEHS SHS Library para sa mga mag-aaral

This petition had 103 supporters


Ang silid-aklatan o ang "library" ay isang mahalagang bahagi ng isang paaralan. Sa silid-aklatan makukuta ang iba't ibang klaseng mga libro at iba pang mga kagamitan na maaaring gamitin ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Ang ipapatayong silid-aklatan ay malaking tulong sa mga mag-aaral sa pagkuha ng mga impormasyon at ideya ukol sa kanilang mga aralin. Napakahalaga ng silid-aklatan sa mga mag-aaral dahil dito sila makakakuha ng mga "reliable sources" na magagamit nila sa kanilang pag-aaral. nakakatulong din ito sa mga mag-aaral na mapalawak ang kanilang kaalaman at madagdagan ang kanilang mga bukabulario mula sa pagnbabasa ng mga libro. Maiiwasan din ang pagkalat ng mga maling impormasyon mula sa "internet". Ayon sa mga pag-aaral malaki ang naiaambag ng mga silid-aklatan sa pag-unlad at pag-asenso ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na nag-aaral sa isang paaralan na may silid-aklatan ay mas magagaling bumasa kaysa sa karaniwan.Today: Allan is counting on you

Allan Tumayao needs your help with “Mr. Johnny Bacani: Pagpapagawa ng NEHS SHS Library para sa mga mag-aaral”. Join Allan and 102 supporters today.