M.S.Ü Devlet konservatuarı kapatılamaz! Sanata ihtiyac her zaman var!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


M.S.Ü Devlat konservatuarı müzik ve sahne sanatları bölümü kapatılamaz! Sanatsız bir milletin hayat damarlarını yık edemeyiz!