Modificarea Statutului CREDIDAM

Modificarea Statutului CREDIDAM

Started
August 9, 2022
Signatures: 1,498Next Goal: 1,500
Support now

Why this petition matters

Started by Asociația MUZE

Spre atenția CREDIDAM,

Spre atenția ORDA,

Spre atenția Ministerului Culturii,

Spre atenția Comisiei de Cultură - Parlamentul României,


Având în vedere modificările din ultimii ani ale procedurilor CREDIDAM de acceptare a repertoriilor și înființarea Comisiei de Specialitate, care evaluează prestațiile artistice după criterii proprii;

Luând în calcul decizia CREDIDAM de a nu încadra ca interpretare artistică prestațiile actorilor principali/secundari ce nu au replică în reclame, pentru repertiția actuală respingându-se inclusiv cele cu replici.

Având în vedere decizia CREDIDAM de a nu încadra drept interpretare artistică prestația actorilor de voce pe coloana sonoră a reclamelor sau din reclamele radiofonice, aceștia nefiind recunoscuți de instituție drept artiști interpreți;

Luând în considerare faptul că organismul de gestiune colectivă CREDIDAM colectează remunerații pentru toate operele, în ceea ce privește gestiunea obligatorie, dar nu repartizează către cei care au prestații ce se încadrează în cele de mai sus,

Având în vedere propunerile de modificare a Statutului și a Manualului de Repartiție CREDIDAM, în urma cărora ar urma ca anumite categorii de artiști interpreți să rămână în afara obiectului de activitate al aceste instituții,

Având în vedere tratamentul discreționar aplicat membrilor, în ceea ce privește solicitările de documente justificative pentru validarea repertoriului,

 

MUZE – Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans, 

prin această petiție, face apel la toți artiștii interpreți afectați de deciziile CREDIDAM privind prestațiile artistice, în scopul inițierii unei proceduri de negociere cu CREDIDAM, în vederea stabilirii unor criterii coerente și echitabile de evaluare și evitarea respingerii discreționare a repertoriului.

Principiul care stă la baza Asociației MUZE se traduce prin punerea intereselor artiștilor în prim plan, drept urmare, este extrem de necesar a se crea o armonizare a relațiilor dintre artiști și organismele de gestiune colectivă, obiectiv pe care Asociația și-l asumă pe termen indelungat.

Dacă ești artist interpret, semnează această petiție pentru a mandata Asociația MUZE să lupte pentru recunoașterea drepturilor tale în relația cu organismele de gestiune colectivă.

Toate aceste probleme generate de posiblitatea oferita unei instituții de a interpreta ce reprezintă și ce nu reprezintă o prestație artistică, nu ar fi continuat dacă Legea dreptului de autor ar fi prevăzut în mod concret această distincție. De aceea, Asociația MUZE a adresat Ministerului Culturii, ORDA și Parlamentului României, propuneri de modificare a acesteia, menite să protejeze artiștii și autorii.

Prin această petiție, totodată, solicităm Ministerului Culturii și ORDA să repună în discuție propunerile de modificare a Legii nr. 8/1996, propuneri ce au fost înaintate și avizate de grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului.

Link-uri utile:

Propunere de Manual de Repartiție CREDIDAM
Documentar despre Actorii de Voce

Support now
Signatures: 1,498Next Goal: 1,500
Support now