Consul General, Mr. Maciej Golubiewski removal from office.

0 have signed. Let’s get to 100!


Please sign this petition if you want Consul General, Mr. Maciej Golubiewski removed from office, for selling Polish community and entering into a back door deal with Mayor Fulop to relocate the Katyn Memorial without the consent from Polonia.

 Proszę podpisz tą petycję jeśli uważasz że Konsul Generalny, Maciej Golubiewski powinien być odwołany z urzędu za zdradę Polonii i podpisanie tajnej umowy z Burmistrzem Fulopem o przesunięciu lokalizacji Pomnika Katyńskiego.