शिक्षालयमा तेस्रोलिङ्गी पहिचान कायम गरियोस्

नेपाली र अङ्ग्रेजी वा कुनै अरू स्थानीय भाषा जब शिक्षालयमा पढाइन्छ तब तेस्रोलिङ्गीहरूलाई आफूलाई मन पर्ने लिङ्ग छान्ने अवसर दिनु पर्छ। भाषामा तेस्रोलिङ्गीहरूलाई नै भनेर शब्दहरु छैनन् त्यसैले आफूलाई जुन शब्द प्रयोग गर्नु मन लाग्छ सोही शब्द प्रयोग गर्न दिनु पर्छ।

Mel Tok, Lalitpur, Nepal
7 years ago
Shared on Facebook
Tweet