Victory

शिक्षालयमा तेस्रोलिङ्गी पहिचान कायम गरियोस्

This petition made change with 110 supporters!


हाम्रो नेपाल सरकार तथा जनतालाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पशङ्ख्याहरूका बारेमा थहा त नभएकोहोइन। सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात् हरेक कानुनी पत्रहरूमा महिला, पुरुष र अन्य भनेर चिनाउन पैसकेको छ। तैपनि अझै शिक्षालयमा भने महिला व पुरुष भनेर चिनौन आध्य बनाइएको छ्। हामीले गलत पहिचानका आधारमा परिचय पत्र, प्रमाण पत्र तथा अन्य कुराहरू प्रयोग गर्न बाध्य छौँ। विद्यालय भर्नामै समलिंगी तेश्रोलिंगीको पहिचान खुलाउनु पर्छ । महिला र पुरुष मात्रै भनेर विद्यार्थी भर्ना गर्दा समलिंगी तेश्रोलिंगी विद्यार्थी आफ्नो पहिचान लुकाउन बाध्य हुने गरेको छ । समलिंगी तेश्रोलिंगी विद्यार्थी भर्ना गर्दानै पहिचान हुनु पर्ने र महिला पुरुष सरह समान व्यवहार गर्नुपर्छ । हामीले यो निवेदन पेश गर्नुको उद्देश्य तेस्रोलिङ्गी पहिचान कायम गरि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनको निम्ति हो।

 

 Today: Rukshana is counting on you

Rukshana Kapali(Newa) needs your help with “Ministry of education: शिक्षालयमा तेस्रोलिङ्गी पहिचान कायम गरियोस्”. Join Rukshana and 109 supporters today.