URGENTE! No al pago de cuota de los colegios concertados mientras haya confinamiento

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


Ens adrecem a vosaltres un cop hem llegit i hem analitzat el comunicat en el que s ́ informa als pares de l’ajustament de les quotes mentre l ́escola es mantingui tancada . Com a pares volem manifestar la nostra disconformitat per la decisió adoptada ja que és una decisió que deixa de banda tots els valors que representa la escola dels nostres fills, obviant la situació en la que queden moltes famílies degut a la crisi que estem vivint.
Entenem que no vulguin afectar econòmicament als mestres i altres treballadors de l ́escola i que s ́hagin de fer front a algunes despeses ineludibles però segons la informació que ens fan arribar a les famílies sobre les quotes del curs 2019-20 les àrees curriculars ( 30 hores / setmana ) estan 100% subvencionades per la Generalitat i segons el departament d ́Educació també estan cobertes per aquest Concert les despeses fixes. Les quotes que aportem les famílies serveixen per fer front a les activitats complementàries (la sisena hora) i la resta de serveis addicionals que no estan coberts pel concert. En aquest sentit volem manifestar la manca de transparència que observem, ja que com a socis de la Fundació tenim dret a saber i valorar si aquests quotes són realment justes i necessàries o si es podria prescindir d ́algun servei en la situació actual.
Hi ha altres opcions com poden ser els ERTE. No es tracta només d ́acomiadaments, es poden arribar a acords i complements salarials junt amb una part de l ́exoneració de les quotes de la Seguretat Socials, que servirien per reduir les despeses i podrien ajudar a fer baixar les quotes que aportem les famílies. Hi ha altres soluciones a banda de traspassar el problema als pares i fer-nos pagar per serveis que no rebem.

Entenem com una falta d ́empatia envers les famílies en una situació tan complexa que s ́hagi pres una decisió unilateral i de forma tan poc transparent.
Davant d ́aquesta situació sembla evident que si les 30 hores setmanals de les àrees curriculars estan cobertes al 100% per la Generalitat no podem donar la nostra conformitat a la reducció del 10% del total de les quotes. Considerem que seria més just el no cobrament de les quotes mentre duri aquesta situació excepcional o bé, que ens cobreu el 10% de la part corresponent als serveis addicionals que no estan coberts pel concert, sempre que aquests estiguin degudament justificats.
Volem recordar-los que els nostres fills durant aquests 11 dies LECTIUS I els que queden de confinament només han rebut deures i més deures sense cap tipus d ́implementació
Se ́ns demana comprensió i esforç , nosaltres demanem transparència i que aquest esforç sigui compartit.
LA NOSTRA PETICIO, ES LA DE NO PAGAR CAP QUOTA PER UN SERVEI QUE NO ESTEM REBEN I demanem transparència, per saber què estem pagant amb la quota mensual.