7 MARSI, te behet FESTE ZYRTARE ne institucionet arsimore te Republikes se Kosoves

0 have signed. Let’s get to 100!


Kërkesë nga mësimdhënësit e të gjitha niveleve edukative-arsimore, që data 7 MARS të futet në kalendarin akademik/shkollor si FESTË ZYRTARE në të gjitha institucionet arsimore të Republikës së Kosovës.

Përderisa kemi shumë data ku nuk mbahet procesi mësimor, kërkojmë që edhe data 7 Mars- DITA E MËSUESIT të futet në kalendarin shkollor 2018/19, kurse të hiqet një datë që është më pak e rëndësishme për shkollat e shtetit tonë.Today: Fidan is counting on you

Fidan Shaqiri needs your help with “Ministria e Arsimit te Republikes se Kosoves: 7 MARSI te behet FESTE ZYRTARE ne institucionet arsimore te Republikes se Kosoves”. Join Fidan and 27 supporters today.