STOP përdorimit të paketës arsimore në fëmijërinë e hershme

STOP përdorimit të paketës arsimore në fëmijërinë e hershme

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
MERITA SHALA started this petition to Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Fëmijëria e hershme është faza më kritike e zhvillimit njerëzor. Fillon para lindjes, kur trupi dhe truri i foshnjës po formohen, vazhdon gjatë foshnjërisë së hershme kur vendosen marrëdhëniet kryesore dhe arrihen piketat e zhvillimit dhe përfshin vitet parashkollore dhe kalimin në klasat e para të shkollimit.

Ofrimi i përmbajtjeve që nuk përshtaten me karakteristikat e kësaj moshe, mohimi i kohës së lojës, përqendrimi në përmbajtje në aspektin akademik, minimizimi i aktiviteteve muzikore, kreative, sportive, sociale etj, pashmangshëm dëmton  zhvillimin e gatishmërisë për jetë dhe për shkollë të fëmijëve parashkollorë. 

Prandaj, kërkojmë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës që të ndërpritet përdrimi i paketës me grupmoshën 5-6  vjeç,  dhe të rishikohet  paketa duke marrë në konsideratë  sugjerimet e profesionistëve dhe ekspertëve të edukimit të hershëm!

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!