Ukončete podporu České republiky ve věci diskriminace Izraele Organizací spojených národů

Ukončete podporu České republiky ve věci diskriminace Izraele Organizací spojených národů

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
UN Watch started this petition to Ministr zahraničních věcí České republiky

Vážený pane ministře zahraničních věcí,

žádám Vás, abyste na půdě OSN ukončil podporu České republiky pro nepřiměřené a jednostranné rezoluce, jež nestejným a diskriminačním zacházením vyčleňují Izrael.

Valné shromáždění, Rada pro lidská práva, Komise pro postavení žen, Světová zdravotnická organizace a UNESCO každý rok diskriminují Izrael nepřiměřenými a jednostrannými rezolucemi, zatímco zapomínají na tíživou situaci milionů obětí lidských práv po celém světě.

Například na Valném shromáždění v roce 2018 byl Izrael cílem 21 jednostranných rezolucí, ale kvůli Íránu, Sýrii, Severní Koreji, Krymu, Myanmaru a Spojeným státům byla vždy vydána pouze jedna.

Během stejného období zároveň nebyly přijaty ani představeny žádné rezoluce ohledně lidských práv namířené proti Číně, Venezuele, Saúdské Arábii, Bělorusku, Kubě, Turecku, Pákistánu, Vietnamu, Alžírsku či dalším 175 zemím.

Zároveň od svého založení v roce 2006 přijala Rada pro lidská práva OSN více rezolucí proti Izraeli než proti Íránu, Sýrii a Severní Koreji dohromady. Svolala více naléhavých setkání a vyšetřování Izraele než jakékoliv jiné země. A jako jedinou zemi nechává Izrael permanentně na agendě pro každé setkání.

Jak je vidět v databázi UN Watch, Česká republika každoročně hlasuje pro více než 71% protiizraelských rezolucí přijatých Valným shromážděním.

Za oblast lidských práv musejí být odpovědné všechny vlády. A praxe, kdy se lidskoprávní agenda OSN nepřiměřeně zaměřuje na Izrael a ignoruje přitom hrubá a systematická porušování práv ve zbytku světa, vytváří zpolitizovaný, selektivní, předpojatý a subjektivní přístup.

Alokováním nedostatkových zdrojů OSN na produkci jednostranných a zpolitizovaných zpráv zaměřených na Izrael dochází k ignoraci obětí na místech, jako je Čína, Pákistán či Zimbabwe.

Hlasováním pro mnoho těchto protiizraelských rezolucí se Česká republika staví proti principu rovnosti zakotvenému v Chartě Spojených národů a proti hodnotám univerzálnosti, nestrannosti, objektivity a neselektivity stanoveným v zakládacím dokumentu Rady pro lidská práva, rezoluci 60/251 Valného shromáždění OSN.

Žádám Českou republiku, aby ukončila veškerou podporu neadekvátního stavění Izraele, jediného židovského státu na světě, do role obětního beránka OSN a postavila se za dodržování zakládajících principů OSN. Je čas, aby Spojené národy ukončily tuto úzkoprsost a předpojatost a začaly propagovat lidská práva pro všechny.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!