Petycja o zaprzestanie agresji Tureckiej i Azerskiej wobec Ormian.

Petycja o zaprzestanie agresji Tureckiej i Azerskiej wobec Ormian.

Started
October 7, 2020
Petition to
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Signatures: 834Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Started by Sarkis Sheghamyan

Adresat: Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Profesor Zbigniew Rau

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

W imieniu swoim oraz Ormian mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polski piszę do Pana z prośbą o podjęcie stanowczych działań przeciwko władzom Republiki Turcji oraz Republiki Azerbejdżanu w związku ze zbrodniami wojennymi, popełnianymi przez wyżej wymienione rządy na ludności ormiańskiej na terenie Górskiego Karabachu nieprzerwanie od 27 września 2020 roku.

 

Zarówno prezydent Aliyev, jak i prezydent Erdogan są winni kierowania zaplanowanym atakiem z zaskoczenia w trakcie kryzysu gospodarczego związanego z pandemią wirusa COVID-19 i ciągłymi atakami na ludność cywilną w Armenii i Górskim Karabachu. Istnieją wyraźne dowody dokumentujące ich celowe i rozległe ataki na niewinnych mieszkańców Górskiego Karbachu. Jawnie łamią przepisy określone w Konwencji Genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny. Obaj prezydenci są de facto zbrodniarzami wojennymi, którzy aktywnie rekrutują zagranicznych dżihadystów do swojej kampanii przeciwko Ormianom, używając do tego niedozwolonej międzynarodowym prawem humanitarnym broni, i dlatego też powinni być traktowani przez rząd Polski oraz Radę Unii Europejskiej jako terroryści, którzy  stanowią główne zagrożenie dla bezpieczeństwa i pokoju w regionie Kaukazu.

 

Mamy nadzieję, że Polska jako inicjator programu Partnerstwa Wschodniego, które obejmuje przecież nie tylko naszych najbliższych sąsiadów, ale także i Kaukaz, będzie skłonna zainterweniować na forum międzynarodowym, a w szczególności na forum Unii Europejskiej, aby doprowadzić do przerwania ataków ze strony Azerbejdżanu oraz Turcji na niewinnych Ormian, którzy tak jak w 1915 roku mierzą się nie tylko z cierpieniem, spowodowanym konfliktem zbrojnym, ale także z milczeniem i brakiem stanowczych działań ze strony innych państw. Polacy posiadają długoletnią tradycje wspierania ludności cywilnej dotkniętej konfliktami zbrojnymi. Liczę, że tym razem Polska także nie pozostanie obojętna.

Support now
Signatures: 834Next Goal: 1,000
Support now

Decision Makers

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych