ZWIĘKSZENIE ALOKACJI ŚRODKÓW na inicjatywę LEADER wdrażaną przez LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

Podpisałam tę petycję ponieważ ważny jest dla mnie rozwój obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego

5 months ago
Shared on Facebook
Tweet