ZWIĘKSZENIE ALOKACJI ŚRODKÓW na inicjatywę LEADER wdrażaną przez LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Ewelina Pawlus Pawlus
Feb 6, 2021
It's important

Thanks for adding your voice.

Sylwia Mielczarek
Feb 1, 2021
Podpisałam tę petycję ponieważ ważny jest dla mnie rozwój obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego

Thanks for adding your voice.

Iwona Olschowka
Jan 29, 2021
Jestem 100% za wsparciem lokalnych grup działania.