ZWIĘKSZENIE ALOKACJI ŚRODKÓW na inicjatywę LEADER wdrażaną przez LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

0 have signed. Let’s get to 500!


Sprawa bardzo ważna dla naszych lokalnych społeczności. W planowanej Wspólnej Polityce Rolnej (WPR)na lata 2021-2027 drastycznie zmniejszono alokację środków na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, czyli środki na nasze społeczne, gospodarcze czy publiczne projekty, które realizowaliśmy za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD). ALOKACJA ŚRODKÓW SPADA O BLISKO 50 %. Dlatego, jako obywatele/firmy/samorządy lokalne/organizacje pozarządowe, które od lat korzystały z tego wsparcia zwracamy się z prośba do Pana Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy o interwencję. Nasza propozycja to zwiększenie tej alokacji z planowanych 5% do przynajmniej 10% (na poziomie krajowym WPR), co pozwoli na utrzymanie tempa zmian/rozwoju na obszarach naszych LGD. W przeciwnym razie zaprzepaścimy potencjał rozwoju małych miast i wsi oraz zaangażowanie obywateli w ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ budowany od blisko 15 lat.