Składki ZUS dla przedsiębiorców

0 have signed. Let’s get to 500!


Nie zgadzamy się z obecnie obowiązującym systemem ustalania wysokości drastycznie wysokich składek ZUS dla przedsiębiorców:

Ubezpieczenie społeczne:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa i składka chorobowa) oraz składek na Fundusz Pracy, stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na kolejny rok. Wartość ta ogłaszana jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zazwyczaj w drugiej połowie grudnia każdego roku. Jednak możemy ją poznać już czerwcu, zaglądając do projektu ustawy budżetowej.

Ubezpieczenie zdrowotne:

Podstawę wymiaru dla składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Wartość ta ogłaszana jest przez Główny Urząd Statystyczny w drugiej połowie stycznia 

Na podstawie posiadanych informacji, w związku z ustaleniem przez rząd drastycznego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, spodziewamy się rekordowego podwyższenia składek ZUS o 10% począwszy od 1.1.2020 roku.

Oznacza to, że składki ZUS wyniosą od 1.1.2020 roku około 1450 zł (!) miesięcznie.

Wnioskujemy, aby zmienić zasady ustalania podstaw naliczania składek, obniżając je odpowiednio w przypadku ubezpieczenia społecznego do 40% (z obecnych 60%), a zdrowotnego do 50% (z obecnych 75%). Wówczas duży Zus od 1.1.2020 roku z prognozowanych 1450 zł miesięcznie, obniżyłby się do około 970 zł miesięcznie.

Nie mamy nic przeciwko podwyższaniu kwoty minimalnego wynagrodzenia, natomiast nie zgadzamy się na korelację z wysokością składek Zus dla przedsiębiorców, która jest drastycznie za wysoka.

Z danych GUS wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest 2 mln przedsiębiorców.

Jeśli jesteś za obniżeniem podstawy naliczania składek ZUS złóż podpis pod petycją. Podpisana petycja zostanie złożona w ministerstwie pod koniec sierpnia br.

Jeśli nic nie zrobimy = nic się nie zmieni.