INCLOURE EL CRANC BLAU AL LLISTAT D'ESPÈCIES INVASORES

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


Incloure el cranc blau com espècie invasora i aixecar les sancions que a dia d'avui s'imposen si és pescat sense autorització, degut a que hi ha empreses que estan fent negoci amb ell, amb perill que això esta suposant degut a que se s'està escampant per tot el litoral de les Terres de l'Ebre i també està remontant riu amunt.