queremos que se abra un nuevo plazo de alegaciones al trazado de la autopista A76 en la zona de Montefurado. (Ayuntamiento de Quiroga, provincia de Lugo)

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Debido á presión social conseguiuse un novo período de alegaciones no tramo da Ribeira Sacra que vai desde Monforte a Coles (Ourense). A boa noticia non é completa ao ver que se vai limitar a ese tramo concreto. Actualmente o trazado da autopista A76 na zona de Montefurado. (Concello de Quiroga, provincia de Lugo) pasa a 150 m do túnel romano, ésto condenaría sen dúbida a unha degradación da contorna e ao mesmo túnel romano Considerado a todos os niveis unha obra de ingeniería sen igual a nivel mundial e de gran importancia como elemento cultural, debemos protexelo. Temos esa obrigación coas xeracións vindeiras para poidan admiralo no seu mellor estado de conservación posible. Montefurado é parte integrante e fundamental da Ribeira Sacra e pensamos que a consecución do estatus para toda a Ribeira Sacra de Ben Patrimonio da Humanidade non sería posible sin a conservación e posta en valor de este legado do tempo   CASTELLANO Debido a la presión social se ha conseguido un nuevo período de alegaciones en el tramo de la Ribeira Sacra que va desde Monforte a Coles (Ourense). La buena noticia no es completa al ver que se va limitar a ese tramo concreto. Actualmente el trazado de la autopista A76 en la zona de Montefurado. (Ayuntamiento de Quiroga, provincia de Lugo) pasa a 150 m del túnel romano, esto condenaría sin duda a una degradación del entorno y al mismo túnel romano Considerado a todos los niveles una obra de ingeniería sin igual a nivel mundial y de gran importancia como elemento cultural, debemos protegerlo. Tenemos esa obligación con las generaciones venideras para puedan admirarlo en su mejor estado de conservación posible. Montefurado es parte integrante y fundamental de la Ribeira Sacra y pensamos que un valuarte para la consecución del estatus para toda la Ribeira Sacra de Bien Patrimonio de la Humanidad.