Petition Closed

Bachhaus Weimar in plaats van „Unesco-cultureel werelderfgoed-parkeerterrein“!

This petition had 120 supporters


Deze petitie is in verschillende talen beschikbaar!

Deutsch: http://chn.ge/1ndnMkU
English: http://chn.ge/1ndob6K
Italiano: http://chn.ge/1cYvHxy
Français: http://chn.ge/1fNO8ta
Nederlands:http://chn.ge/1lNcpkO
Español: http://chn.ge/1lNgci4
Россия: http://chn.ge/1cYvE4P
日本: http://chn.ge/1nNNsER

Over 14.000 Supporters by now: www.bachhausweimar.de
Thank you!

De actuele stand van het aantal ondertekenaars vindt U onder:

www.bachhausweimar.de

 

Hooggeachte excellentie, mevrouw de Minister Grütters!

In de kosmos van de grote geniën van de Europese culturele hoofdstad Weimar wordt tot op heden het leven en werk van Johann Sebastian Bach niet op de juiste waarde geschat.

Deze vaste ster aan de hemel van de wereldcultuur leefde en werkte tien jaren in Weimar. Hier, aan de Weimarer Markt, ontstond een belangrijke deel van Bach´s composities: een groot gedeelte van zijn orgelwerk, meer dan 30 cantates, delen van de “Brandenburgse concerten” en talrijke werken voor solo-viool en clavecimbel. Hier werden Bach´s beroemdste zonen geboren: Wilhelm Friedemann en Carl Philipp Emanuel. Volgens de gerenommeerde Bach-kenner Prof. Dr. Christoph Wolff “…moet Weimar na Leipzig als het belangrijkste centrum van de componist beschouwd worden.”

De grondmuur van zijn woonhuis en ook het originele Renaissance keldergewelf zijn ondergronds behouden – op dit moment echter ontoegankelijk- en staan onder toezicht van monumentenzorg. Het is op dit moment van alle Bachsteden de enige nog in beginsel bestaande, alsmede de enige nog lokaliseerbare en notarieel vastgelegde plaats waar Johann Sebastian Bach componeerde en leefde. In het voormalige Bachhuis – sinds 1805 een deel van hotel “Zum Erbprinzen”- logeerden en vonden ontmoetingen plaats van muziekgrootheden als bijvoorbeeld Richard Wagner en Franz Liszt, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms, Gustav Mahler en Niccolo Paganini.  Maar ook Leo Tolstoi, Henrik Ibsen, Gerhart Hauptmann, Sigmund Freud alsmede Napoleon Bonaparte, Koning Ludwig I van Beieren en Konrad Adenauer en meer dan 100 andere Europese persoonlijkheden van naam.

Inmiddels wordt op deze plek – gelegen in het centrum van Wereldcultuurstad Weimar te midden van het omliggende UNESCO-culturele Werelderfgoed – al sinds 24 jaar een parkeerplaats geëxploiteerd!

In 2006 werd de Vereniging “Bach in Weimar”  (www.bachhausweimar.de) opgericht, die zich met prominente ondersteuning van o.a. twee Nobelprijswinnaars ten doel stelt op het originele keldergewelf en de grondmuur van het woonhuis een klinkende Bach-ontmoetingsplaats te bouwen: een BACHHAUS WEIMAR. De realisatie daarvan mislukt tot op heden echter door de passieve tegenwerking van de eigenaren van de kavel evenals de ontbrekende actieve ondersteuning van de stad Weimar en de Freisstaat Thüringen. Ondanks talrijke gesprekken met de verantwoordelijke personen is er tot op heden concreet nog niets veranderd! We gebruiken daarom alle democratische middelen om deze belangrijke zaak na jaren van stilstand in beweging te krijgen en hopen hierin succesvol te zijn.

Voor het BACHHAUS is er slechts ca. 15 % van het ca.2.200 m grote parkeerterrein benodigd. Inmiddels hebben we ons, dankzij krachtige sponsoren, van een groot deel van de financiering kunnen verzekeren. Niettegenstaande ons begrip voor de gerechtvaardigde economische belangen van de eigenaren van deze centraal gelegen plek, kunnen en willen wij de meer dan 20 jaar durende stilstand op deze unieke plaats op deze manier niet meer accepteren!

 Wij hebben daarom twee dringende vragen aan U:

 

1. Alstublieft, word actief in deze zaak!

Zet U actief in, opdat de eigenaren effectieve gesprekken in zake de realisatie van een “Bachhaus Weimar”  voeren met de vereniging “Bach in Weimar” en haar sympathisanten! Doel van deze gesprekken zou moeten zijn op korte termijn de basis voor een (gedeeltelijke) verkoop van de kavel, een verpachting, erfbouwrecht etc. te scheppen en daarmede een perspectief op verdere ontwikkeling te realiseren. Dit is de basisconditie voor het begin van een concrete planning, om hierna op deze plaats –op een klein gedeelte van dit kavel- de bouw van een Bachhaus Weimar mogelijk te maken. Vanzelfsprekend is die harmonisch integreerbaar in een volledige bebouwing van het kavel, respectievelijk in een heropbouw van het Hotel “Zum Erbprinzen”.

Communiceert U aan de eigenaars van het Bach-kavel/parkeerterrein uit hoofde van Uw ambt de wens om een adequate inrichting van deze unieke plek, die al in een gemeentelijk raadsbesluit geformuleerd werd.

Herinnert U de eigenaren aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondersteunt U ons alstublieft om hen, in de zin van Artikel 14 GG van de Grondwet der Republiek Duitsland, te overtuigen: “eigendom verplicht. Het gebruik daarvan moet tot Nut van het Algemeen dienen.”

2. We nodigen U van harte uit naar Weimar:

De Bachstad Weimar staat dit jaar door het BACHFESTWEIMAR, 30 April-4 Mei, in het centrum van de internationale culturele publiciteit. Aanleiding is de 300e verjaardag van Johann Sebastian Bach´s zoon Carl Philipp Emanuel Bach. Hij werd precies op deze plaats, in het Bachhaus Weimar, geboren. Zoals ook nu dagelijks het geval is, zullen wederom toeristen uit de gehele wereld voor de muur en het parkeerterrein aan de Weimarer Markt staan en zich afvragen: “waarom staat er hier geen BACHHAUS ?!”

Wij zullen dezehistorische datum aanwenden om hernieuwd beweging te krijgen in deze sinds jaar en dag stagnerende situatie. Precies nu hebben we de kans om aan de cultuurhoofdstad Weimar middels vooruitgang in zake Bachhaus een grotere attractiviteit en wereldwijde opmerkzaamheid te geven – niet in de laatste plaats in de context van de viering van het Thüringen-themajaar  “UNESCO-culturele Werelderfgoed”, die in 2014 plaats vindt.

Kom in mei 2014 naar het BACHFEST WEIMAR voor een “ideële plaatsing van de eerste steen” van dit eenmalige cultuurproject en verzeker de gasten in het kader van een of manifestatie of verklaring van Uw daadkrachtige medewerking in deze bijzondere zaak van nationaal en internationaal cultureel belang!

Wij verheugen ons op Uw komst.

Hoogachtend,

Prof.Myriam Eichberger/Voorzitter, alsmede het bestuur van Bach in Weimar e.V

 

Prof. Dr. Günter Blobel, New York  – Nobelpreisträger Medizin

 

John Coetzee, Adelaide (Australien) – Nobelpreisträger Literatur

 

Wij vragen ook U, geëerde lezers en Bachvrienden overal op de wereld, om deze petitie te ondertekenen!

 

            Het recht op cultuur is een grondrecht van iedere burger. Ondanks prominente ondersteuning hebben wij tot nu toe nog geen gehoor mogen krijgen. Daarom vragen wij alle cultureel geïnteresseerden om ondersteuning!

 

            Wij hopen dat talrijke handtekeningen vanuit de gehele wereld de eigenaars op indrukwekkende wijze laat zien dat Bach een wereldwijde fanclub heeft, en hen ervan overtuigt dat deze plek gewijd moet worden aan het ´muzikale wereldwonder´ Johann Sebastian Bach!

 Omdat

betreffende Bach´s leven en werk, Weimar de belangrijkste Bachstadt in het ´Bachland Thüringen´ is,

er wereldwijd geen enkele vergelijkbare authentieke ´Meesterwerkplaats´van Bach bestaat of bekend is,

een adequaat eerbetoon aan de bekendste componist ter wereld op deze plek voor een cultuurminnende natie een vanzelfsprekendheid is.

Dank voor uw ondersteuning!

 Nog enkele feiten:

In de laatste winter voor de „Wende“ (1988/89) werden op gezag van de SED de bovengrondse delen van het hotel “Zum Erbprinzen”, waartoe ook het toenmalige “Bachhaus” behoorde, gesloopt. Na meerdere wisselingen van eigenaar kwam het grondstuk in het bezit van Schörghuber Unternehmensgruppe in München.

 

De vereniging Bach in Weimar correspondeert al meer dan acht jaar met diverse verantwoordelijken van deze onderneming en voerde talrijke gesprekken. Het concern getuigde schriftelijk van zijn “principiële openheid” tegenover dit “speciale project” en dit “fantastische initiatief” .

 

De stad Weimar en haar gemeenteraad verklaarden zich in 2010  met een unaniem besluit voorstander van „de initiatieven en de activiteiten van de vereniging Bach in Weimar, alsook het doel BACHHAUS WEIMAR als gewenste uitbreiding van de cultuurcosmos Weimar”.

 

Voor dit sluitende project heeft de vereniging Bach in Weimar ondersteuning gekregen van talrijke prominente persoonlijkheden, daaronder twee Nobelprijswinnaars. Van deze zijde is middels een `Letter of intent` schriftelijk de bereidwilligheid vastgelegd het Bach-perceel van de eigenaars te kopen, alsmede persoonlijke wereldwijde contacten met potentiële financierders aan te wenden, zodat op deze plek een BACHHAUS WEIMAR kan ontstaan, resp. tegelijk met het toenmalige hotel “Zum Erbprinzen” (of delen daarvan) weer opgebouwd kan worden.

 

Het gaat hier niet alleen om een charismatische culturele plek met groot toeristisch en economisch potentieel, maar ook om de laatste grote open plek veroorzaakt door een oorlogsbombardement in het centrum van een historisch UNESCO-Werelderfgoed.

 

De laatste positionering van de eigenaars/Schörghuber Unternehmensgruppe luidt slechts: „Zoals we U inmiddels meermaals hebben meegedeeld, heeft zich in de statustechnische beoordeling van het onroerend goed van de Schörghuber Gruppe met betrekking tot verdere ontwikkelingen en aktiviteiten in Weimar niets veranderd.“

Achtergrond- en verdere informatie/Links:

www.bachhausweimar.de – omvangrijke informatie betreffende de vereniging, geschiedenis van het Bach-Woonhuis en het project “Bachhaus Weimar”

www.bachbiennaleweimar.de- Weimars Bachfestival – een klinkend platform voor het projekt „Bachhaus Weimar“

Facebook „Bach in Weimar“ e.V.

Twitter „Bach in Weimar“ e.V.

 Today: Prof. Myriam is counting on you

Prof. Myriam Eichberger needs your help with “Minister voor Cultuur en Media van de Bondsregering der Bondsrepubliek Duitsland: Bachhaus Weimar in plaats van „Unesco-cultureel werelderfgoed-parkeerterrein“!”. Join Prof. Myriam and 119 supporters today.