Beëindig de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël

Beëindig de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
UN Watch started this petition to Minister van buitenlandse zaken

Geachte Minister van Buitenlandse Zaken, 
 
Ik verzoek u dringend om de Nederlandse ondersteuning te beëindigen voor de disproportionele en eenzijdige resoluties binnen de Verenigde Naties, waarbij alleen Israël wordt uitgelicht voor differentiërend en discriminerend gedrag. 
 
Elk jaar lichten de Algemene Vergadering, de Mensenrechtenraad, de Vrouwenrechtencommissie, de Wereldgezondheidsorganisatie en UNESCO Israël uit door middel van disproportionele en eenzijdige resoluties, terwijl ze het lot van miljoenen slachtoffers van mensenrechtenschendingen over de hele wereld negeren. 
 
Tijdens de Algemene Vergadering van 2018 was Israël bijvoorbeeld het doelwit van 21 eenzijdige resoluties, met slechts één resolutie voor Iran, Syrië, Noord-Korea, de Krim, Myanmar en de Verenigde Staten.  
 
Ondertussen werd er geen enkele resolutie aangenomen of geïntroduceerd over de mensenrechtensituatie in China, Venezuela, Saudi-Arabië, Wit-Rusland, Cuba, Turkije, Pakistan, Vietnam, Algerije of 175 andere landen. 
 
Sinds de oprichting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in 2006 heeft deze raad eveneens meer resoluties tegen Israël aangenomen dan tegen Iran, Syrië en Noord-Korea bij elkaar; de raad heeft meer urgente vergaderingen belegd en onderzoeken naar Israël uitgevoerd dan over welk ander land dan ook. De raad blijft steeds alleen Israël uitkiezen als apart agendapunt tijdens elke sessie. 
 
Zoals blijkt uit de database van UN Watch, stemt Nederland jaarlijks voor meer dan 72% van de anti-Israëlresoluties die door de Algemene Vergadering worden aangenomen. 
 
Alle regeringen moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de mensenrechtensituatie in hun land. De praktijk om de mensenrechtenagenda van de VN op disproportionele wijze op Israël te richten en de grove, systematische mensenrechtenschendingen in de rest van de wereld te negeren, betekent echter gepolitiseerd, selectief, bevooroordeeld en subjectief gedrag.  
 
Door de schaarse middelen van de VN te gebruiken om eenzijdige en gepolitiseerde verslagen tegen Israël op te stellen, worden slachtoffers in landen zoals China, Pakistan en Zimbabwe genegeerd. 
 
Door voor veel van deze anti-Israëlresoluties te stemmen, gaat Nederland in tegen het gelijkheidsprincipe dat is vastgelegd in het VN-Handvest en tegen de waarden van objectiviteit, onpartijdigheid, gelijkheid en non-discriminatie die zijn vastgelegd in het oprichtingsdocument van de Mensenrechtenraad, Resolutie 60/251 van de VN-veiligheidsraad. 
 
Ik verzoek Nederland dringend om de beginselen van de VN te handhaven door alle ondersteuning te beëindigen voor de obsessieve manier waarop Israël, de enige Joodse staat ter wereld, als zondebok wordt aangewezen. Het is tijd voor de VN om een einde te maken aan vooroordelen en onverdraagzaamheid en om de mensenrechten van iedereen te bevorderen.
Hoogachtend, 

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!