NIE dla przywrócenia przez Trumpa stosowania min przeciwpiechotnych!

NIE dla przywrócenia przez Trumpa stosowania min przeciwpiechotnych!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 1.500.
Bei 1.500 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit von den lokalen Medien aufgegriffen!
Gemeinsam gegen Landminen hat diese Petition an Minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg gestartet.

deutsch | english | polski

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zniósł, wprowadzony w 2014 roku przez swojego poprzednika Baracka Obamę, zakaz nieograniczonego stosowania min przeciwpiechotnych przez armię USA.

Miny przeciwpiechotne piętnowane są na całym świecie, gdyż stanowią śmiertelne zagrożenie dla ludności cywilnej, nawet wiele lat po zakończeniu konfliktu zbrojnego!

Rozbrajanie zaminowanych stref jest niezwykle długotrwałym i kosztownym procesem. Liczba ofiar cywilnych liczona jest co roku w tysiącach. W ponad połowie przypadków ofiarami tej strasznej broni są dzieci! Dlatego decyzja Prezydenta USA oznacza niepokojący krok wstecz

Sekretarz generalny ONZ António Guterres określił niedawno rolę Austrii jako "głos rozsądku" w świecie, w którym coraz częściej stosowane jest prawo silniejszego. Minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg zareagował, potwierdzając dążenie swego kraju do zajęcia pozycji światowego "lidera rozbrojenia".

Austria była wśród inicjatorów, opartej na projekcie austriackiego dyplomaty, Konwencji dotyczącej zakazu stosowania min przeciwpiechotnych, która weszła w życie w 1999 r. Tradycja ta powinna być kontynuowana w ramach międzynarodowej współpracy z ONZ oraz w stosunkach międzypaństwowych ze Stanami Zjednoczonymi!

Zwracamy się do ministra spraw zagranicznych Alexandra Schallenberga: niech w ślad za Pańskimi deklaracjami pójdą czyny! Czas wysłać wyraźny sygnał piętnujący stosowanie min przeciwpiechotnych i stanąć po stronie poszkodowanych.

Dlatego wzywamy Pana, Panie Ministrze, do złożenia na najwyższym szczeblu dyplomatycznym protestu przeciwko stosowaniu przez amerykańskie wojsko min przeciwpiechotnych na całym świecie i przywrócenia zakazu z 2014 roku!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 1.500.
Bei 1.500 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit von den lokalen Medien aufgegriffen!