Petition against the construction of a wall and public toilet on the pier in Petrčane

0 have signed. Let’s get to 2,500!

Lidija Zecic
Lidija Zecic signed this petition

Please scroll down for the English version

Izgradnje obalnog pojasa u Petrčanima jedna je od glavnih investicija Županijske lučke uprave Zadar u 2018. godini i prvi veliki infrastrukturalni projekt u mjestu Petrčane u zadnjih 30 godina. 

Od kada je idejni projekt predstavljen prije 10 godina, nakon čega je prošao i javnu raspravu, došlo je do značajnih odstupanja u izvedbi. Nova rješenja i intervencije u projekt nisu predstavljene zainteresiranoj javnosti i mještanima Petrčana.

Tek kada je krajem travnja izvođač počeo graditi betonski zid viši od 2 metra postalo je jasno da je projekt značajno izmjenjen, te da će zauvijek promijeniti vizuru sela i sakriti horizont na jednom dijelu rive. Istovremeno se postavlja pitanje zašto je potrebno izgraditi sanitarni čvor na centralnom, reprezentativnom dijelu rive.

Molimo nadležna Ministarstva, županijske i gradske odjele da uzmu u obzir drastična odstupanja od projekta, te zaustave gradnje. Apeliramo i osobno na ministra Olega Butkovića koji je skoro posjetio gradilište u Petrčanima da se zauzme za realniju intervenciju i izgradnju na pomorskom dobru.

Zanimljivi su i rokovi izgradnje: sadašnji radovi su planirani do 15.07., kada je mjesto Petrčane već prepuno turista i posjetitelja. A turizam je jedina gospodarska grana razvijena u Petrčanima...

Molimo sve zainteresirane da svojim potpisom izraze nezadovoljstvo planiranom arhitektonskom izvedbom centralnog dijela obalnog pojasa u Petrčanima (rješenje novog mula u centru Petrčana).

 

Petition against the construction of a wall and public toilet on the pier in the waterfront of Petrcane

The construction of the coastline in Petrčane is one of the main investments of the County Port Authority of Zadar in 2018. This is also the first major infrastructure project in Petrcane in the last 30 years.

Since the original concept - a design that was presented 10 years ago, and following a public debate in Zadar, there have been significant changes in the design that are now being implemented. The new design has not been presented to the public and, importantly, to those whom live Petrcane.

Only when the contractor began to build a concrete wall more than 2 meters high at the end of April, it became obvious that the project was significantly altered and that it would forever change the look of Petrcane by hiding the horizon line on the most central and beautiful part of the waterfront, an area where many people congregate to watch sunrise and sunset, such is the beauty. This begs the question why is it necessary to build a public toilet on the central scenic part of the waterfront?

We kindly ask those responsible, Ministries, County’s and the City’s departments in charge to take into consideration the drastic deviations from the project and to stop the construction. We appeal personally to Minister Oleg Butković, who recently visited the construction site in Petrcane, to lobby for more realistic design and construction on a maritime property.

The project deadlines are also outstanding: the present construction works are planned until July 15th, when Petrcane will be overcrowded with tourists and visitors.

Both the construction and the deadline of construction completion impact the immediate and future economy of Petrcane.

#stoptheconstruction

We kindly ask everyone interested to support us to express their dissatisfaction with the planned architectural design of the central part of the coastline in Petrcane by signing this petition.


Many thanks in advance